Dictionnaire des Philosophes Antiques Online (DPhA)

Dostopnost:
Dictionnaire des Philosophes Antiques Online (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter osebje CTK, NIB in NUK.)
  • Dictionnaire des Philosophes Antiques Online (leksikon antičnih filozofov) je izčrpno referenčno delo o življenju in delu mislecev antične Grčije in Rima.

    Posvečeno je filozofom in drugim pomembnim pričevalcem grškega in rimskega filozofskega izročila, od predsokratikov pa vse do neoplatonikov šestega stoletja po Kr. V člankih, ki so jih pripravili tako francoski kot drugi tuji raziskovalci, so poleg literarnih virov uporabljeni tudi podatki, pridobljeni s pomočjo epigrafike in papirologije. K temu enkratnemu in obsežnemu podvigu je prispevalo skupaj 236 urednikov iz dvajsetih različnih držav. Projekt je začel pod vodstvom Richarda Gouleta izhajati leta 1989 in obsega sedem zvezkov – pri čemer je peti zvezek v dveh delih – in dodatek; končan je bil leta 2018. Spletna različica danes vsebuje 2.970 geselskih člankov o antičnih filozofih ter je integrirana z dvema drugima temeljnima pripomočkoma, z bibliografsko bazo L'Année philologique in zbirko besedil ter slovarjev Brepolis Latin Complete.

    Jezik: francoščina

  • Ponudnik: Brepols