Derwent Innovations Index

Dostopnost:
Derwent Innovation Index (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)
  • Podatkovna zbirka Derwent Innovations Index je namenjena za iskanje patentov. Vsebuje podrobne podatke o 65 milijonih patentnih dokumentov ter podatke o citiranih patentih itn.

  • Ponudnik: Clarivate Analytics