Dela FDV

  • Zbirka Dela FDV vsebuje polna besedila diplomskih in magistrskih nalog Fakultete za družbene vede od leta 2002 naprej, nekatera doktorska dela ter celotna besedila člankov iz revij, ki izhajajo na Fakulteti za družbene vede: Teorija in praksa (od leta 1998 do leta 2016), Družboslovne razprave (od leta 1984 dalje). 

    Iskanje je možno frazno, pa tudi po naslovih, avtorjih, ključnih besedah, letu izida in po polnem besedilu.

    Jezik: slovenščina

  • Ponudnik: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani