Cochrane Library

Dostopnost:
Cochrane Library (Dostop z lokacij Zdravstvene fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in osebje ZF)
  • Cochrane Library omogoča sočasno iskanje celotnih besedil sistematičnih preglednih člankov in bibliografskih podatkov o člankih, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva: ekonomike zdravstva, fizioterapije, uporaba tehnologij v zdravstvu itn. Zbirka vsebuje znanstvene izsledke za informiranje zdravstvenih delavcev in uporabnikov s področja zdravstvenih ved, ter tistih, ki so odgovorni za raziskovanje, izobraževanje in upravljanje.

    Jezik: angleščina

  • Ponudnik: Cochrane Collaboration