Brepolis Latin Complete

Dostopnost:
The Brepolis Latin Complete (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter osebje CTK, NIB in NUK.)
 • Brepolis Latin Complete omogoča sočasno iskanje v različnih podatkovnih zbirkah, in sicer:

  • Library of Latin Texts Complete - je ena najpomembnejših podatkovnih zbirk latinskih besedil od antike do 20. stoletja.
  • Aristoteles Latinus Database - vsebuje celotna besedila kritičnih izdaj srednjeveških prevodov Aristotelovih spisov.
  • Archive of Celtic-Latin Literature - vsebuje latinska besedila filozofov zgodnjega srednjega veka (400-1200) z območij t. i. keltske Evrope (avtorji kot so npr. sveti Patrik, Avguštin Hibernik, Sv. Columbanus, Sedulius Scottus, Janez Skot Eriugen, Peter Abelard).
  • Monumenta Germaniae Historica (MGH) - ena najpomembnejših srednjeveških kritičnih izdaj zgodovinskih besedil, listin, pravnih tekstov, pisem itn.
  • Database of Latin Dictionaries - podatkovna zbirka, ki vsebuje različne latinske slovarje (razlagalne, etimološke, historične).

  Vse podatkovne zbirke uporabljajo isti vmesnik, ki omogoča sočasno navzkrižno iskanje med njimi (Cross Database Searchtool).

 • Ponudnik: Brepols