Audibook

Dostopnost:
Audibook (Dostop z lokacij NUK. Oddaljeni dostop za člane NUK.)
  • Audibook je zbirka zvočnih knjig v slovenščini. Člani Narodne in univerzitetne knjižnice lahko pri izposoji izbirajo med več kot 350 zvočnimi knjigami. Za poslušanje zvočnih knjig je potrebno namestiti posebno aplikacijo za mobilne naprave (pametne telefone itn.).

    Vsak član ima lahko izposojenih največ pet knjig hkrati; v enem dnevu si jih lahko izposodi največ pet. Knjigo ima lahko član izposojeno največ 14 dni. Če knjige član ne vrne sam, se po 14 dneh vračilo izvede samodejno.

    Video predstavitev namestitve in uporabe aplikacije za mobilne naprave

  • Ponudnik: Audibook