ASCE Library

Dostopnost:
ASCE Library (Dostopno iz prostorov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL. Oddaljen dostop za študente in zaposlene FGG.)
  • ASCE Library omogoča iskanje po vsebini 35 revij, ki jih izdaja združenje American Society of Civil Engineers (ASCE). Celotna besedila člankov so dostopna od leta 2000 ali kasneje.

  • Ponudnik: American Society of Civil Engineers