Arhiv družboslovnih podatkov

  • ADP hrani zbirko podatkov za družboslovne analize. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, še posebno podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

    ADP vzdržuje arhiv, namenjen iskanju podatkov in brskanju po družboslovnih raziskavah, kjer lahko najdene podatke tudi analizirate. V arhivu je shranjen opis raziskave: naslov, raziskovalci, populacija, časovno obdobje, metoda zbiranja podatkov, objave ter sami podatki, ki jih je možno prikazati in analizirati preko spleta oz. v izbranih statističnih programih (npr. SPSS, R, Stata, NVivo itd.). Na voljo je tudi različno spremno gradivo za lažje razumevanje in ustrezno interpretacijo podatkov. Gradivo se lahko uporablja tudi za učne namene ali načrtovanje lastnih raziskav.

    ADP je osrednji slovenski družboslovni arhiv. Vsebujejo podatke, zbrane na večjem vzorcu, kar olajša delo posameznim raziskovalcem in manjšim skupinam, ki sicer zaradi finančnih in časovnih omejitev težko zberejo ustrezne podatke. Spletno mesto ADP ponuja tudi novice in druge pomembne povezave s področja družboslovnih raziskav in odprtega dostopa.

  • Ponudnik: ADP FDV UL