Viri

Aktivni filtri: Seznami periodike

Število virov: 7

CWTS Journal Indicators

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike Bibliometrični podatki

CWTS Journal Indicators je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Kazalnike razvija Leiden University’s Centre for Science and Technology Studies, ki podatke črpa iz zbirke citatnih indeksov Scopus (Elsevier). Glavni bibliometrični kazalnik je SNIP - Source-Normalized Impact per Paper,…

Eigenfactor

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike Bibliometrični podatki

Eigenfactor je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Podatke črpa iz Poročila o citiranosti (Journal Citation Reports, JCR) - Web of Science. Glavna bibliometrična kazalnika, ki ju izračunava, sta Eigenfactor score (celotna vrednost časopisa za znanstveno skupnost) in Article influence…

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike Iskalniki in imeniki odprtodostopnih virov Elektronske znanstvene in strokovne revije

Elektronische Zeitschriftenbibliothek služi za iskanje znanstvenih in strokovnih elektronskih časopisov - prosto dostopnih in plačljivih. Obsega več kot 95.200 naslovov časopisov z vseh področij, več kot 60.800 od teh je prosto dostopnih. Več kot 20.100 časopisov pa je na voljo le v elektronski obliki (e-only). Obsega tudi podatke o preko 120…

Google Učenjak

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Citatni indeksi Seznami periodike Bibliometrični podatki

Podatkovna zbirka Google Učenjak je namenjena za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov - založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi po citirani literaturi. Možna je uporaba člankov in publikacij naročenih pri založnikih v skladu z licenčnimi pogoji in …

Journal Citation Reports

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike Bibliometrični podatki

Podatkovna zbirka Journal Citation Reports je namenjena za bibliometrične analize znanstvenih revij s področij naravoslovja, tehnike in družboslovja, ki so vključene v citatne indekse. Podatki omogočajo določiti vplivnost, branost in aktualnost časopisa ipd.

Obsega bibliografske podatke o revijah, število člankov, število citat…

SCImago Journal & Country Rank

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike Bibliometrični podatki

SCImago Journal & Country Rank je prosto dostopen portal z bibliometričnimi podatki znanstvenih časopisov in držav. Podatki so pridobljeni iz citatnega indeksa Scopus (založnika Elsevier). Ponuja veliko kazalnikov znanstvenega objavljanja, ki jih prikaže v obliki tabel ali grafov in jih je moč izvoziti v MS Excel preglednice. Glavni bibli…

Ulrich's Web

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike

Podatkovna zbirka Ulrich's Web je namenjena za iskanje serijskih publikacij. Obsega podatke o več kot 300.000 serijskih publikacijah z vsega sveta:  časnikih, revijah, letopisih, knjižnih zbirkah, sekundarnih virih (viri s kazali in izvlečki člankov) itn. Podatki zajemajo naslov, ISSN, začetek in pogostost izhajanja, tip, recenz…