Viri

Aktivni filtri: Matematika

Število virov: 3

MathSciNet (AMS)

Matematika Znanstvene bibliografije, seznami člankov

MathSciNet je elektronska verzija revije Mathematical Rewievs, ki je v tiskani različici začela izhajati leta 1940, in prinaša informacije o najpomembnejši znanstveni literaturi s področja matematike. Služi za iskanje po bibliografskih opisih s kritičnimi izvlečki o člankih iz več kot 300 znanstvenih revij, knjig in knjižnih zbirk od…

Science

Naravoslovje in tehnika Medicina Geografija Fizika Matematika Biotehnologija Elektronske revije

Revija Science, ki je začela izhajati 1880 leta, objavlja originalne znanstvene članke z različnih znanstvenih področij , novice, komentarje in druge objave, ki so zanimive tudi za širšo javnost. Celotna besedila so dostopna od leta 1997.

Vir nabavlja: Centralna tehniška knjižnica

Zentralblatt MATH

Matematika Znanstvene bibliografije, seznami člankov

Podatkovna zbirka Zentralblatt MATH je namenjena za iskanje in pregled znanstvene literature s področja matematike. Obsega več kot 4 milijone bibliografskih opisov s kritičnimi izvlečki o člankih iz okrog 3000 revij, 180.000 knjigah, zbornikih, konferenčnih prispevkih itn. Vsebuje tudi 3 milijone povezav na celotna besedila člankov (DOI) v različn…