Viri

Aktivni filtri: Kemija

Število virov: 7

American Chemical Society Journals

Biologija Fizika Kemija Elektronske znanstvene in strokovne revije

Zbirka ACS Journals je namenjena za iskanje, pregled ter branje znanstvenih revij s področja kemije. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in besedila člankov iz več kot 50 znanstvenih revij od leta 2000 dalje.

Ugodnosti pri objavljanju v odprtem dostopu v revijah založnika American Chemical Society.

Dopolnjevanje: dnevno

Jezik: angleš…

Analytical Abstracts

Kemija Znanstvene bibliografije, seznami člankov

Bibliografska zbirka Analytical Abstracts (ponudnik Royal Society of Chemistry) je najpomembnejši vir informacij za vsa področja analizne kemije. Vsebuje zapise iz svetovne znanstvene in strokovne literature od leta 1980 dalje (s povzetki od 1984 leta dalje), od teh je okoli 100 ključnih naslovov tega področja. Približno 98% vsebine baze pr…

Chemical Hazards in Industry

Kemija Elektronske znanstvene in strokovne revije Predpisi

Chemical Hazards in Industry je namenjen za iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature o tveganjih za varnost in zdravje, ki nastajajo pri uporabi kemikalij v kemijski in sorodnih industrijah. Obravnava kemijske in biološke nevarnosti, odlaganje, shranjevanje ter transport, ravnanje z odpadki, varovalno opremo, pripravo…

Laboratory Hazards Bulletin

Kemija Elektronske znanstvene in strokovne revije Predpisi

Laboratory Hazards Bulletin (ponudnik Royal Society of Chemistry) je pomemben vir informacij iz svetovne primarne znanstvene in strokovne literature o tveganjih za zaposlene v različnih vrstah laboratorijev: raziskovalnih, analiznih, bolnišničnih ipd. Obravnava kemijske in biološke nevarnosti, razlitja, izpuste, požare, eksplozije, r…

Natural Product Updates

Kemija Znanstvene bibliografije, seznami člankov

Natural Products Updates je namenjen za spremljanje novosti na področju kemije naravnih spojin. Pokriva najpomembnejše primarne vire iz splošne in organske kemije, ki vključujejo tematiko izolacije novih naravnih spojin, biosintezo, določanje struktur in študije biološke aktivnosti. Zapisi vsebujejo bibliografske podatk…

SciFinderⁿ

Biomedicina Biokemija Kemija Znanstvene bibliografije, seznami člankov

SciFindern je bibliografska podatkovna zbirka s preko 40 milijonov zapisov o člankih iz revij, knjigah, prispevkih s konferenc, poročilih, disertacijah, patentih itn. s področij kemije, biokemije, biomedicine in sorodnih ved. Iskanje je možno po temah, avtorjih, imenih podjetij, identifikatorjih dokumentov, naslovih revij, patentih (REFERENCE…

Synthetic Reaction Updates

Kemija Znanstvene bibliografije, seznami člankov

Podatkovna zbirka Synthetic Reaction Updates je namenjena za spremljanje novih objav na področju organske sinteze. Zapisi vsebujejo bibliografske podatke z izvlečki o izvornih člankih, sheme reakcij ter povezave na besedilo članka pri založniku. Možno je iskanje glede na tematiko in tip reakcije ter shranjevanje struktur in izvoz izbrani…