Viri

Aktivni filtri: Jezikoslovje

Število virov: 12

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Jezikoslovje Enciklopedije, leksikoni, priročniki Slovarji Biografski podatki

Zbirka Credo Online Reference Service, Academic Core Collection je namenjena za iskanje razlag pojmov, terminov, podatkov itn. Vsebuje preko 700 referenčnih del (enciklopedij, atlasov, slovarjev, priročnikov, biografskih leksikonov itn.) z različnih strokovnih področij (filozofija, glasba, geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, med…

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (Brill)

Družboslovje in humanistika Jezikoslovje Klasična filologija Enciklopedije, leksikoni, priročniki

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics je enciklopedični vir založbe Brill, ki združuje najnovejše raziskave iz različnih disciplin, ki prispevajo k poznavanju stare grščine. Je nepogrešljivo raziskovalno orodje za raziskovalce in študente stare grščine, jezikoslovja, drugih indoevropski…

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online (Brill)

Jezikoslovje Enciklopedije, leksikoni, priročniki

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online je enciklopedični elektronski vir založnika Brill, ki ponuja celovit pregled jezikov slovanske jezikovne skupine ter prikazuje različne načine preučevanja tega področja v preteklosti in danes. Zbirka obravnava vse pomembnejše vidike slovanske jezikovne skupine od nj…

Fran

Jezikoslovje Splošne informacije Slovarji Informacijski portal Zemljevidi Umaknjeno

Portal Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je namenjen iskanju po slovarjih, jezikovnih korpusih in drugih jezikovnih zbirkah. Nad portalom bdi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na voljo so med drugim tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novej&scaro…

JapanKnowledge Lib

Družboslovje in humanistika Jezikoslovje Azijske študije Enciklopedije, leksikoni, priročniki Slovarji Elektronske znanstvene in strokovne revije

JapanKnowledge Lib je spletni arhiv, ki ponuja največjo zbirko osrednjih japonskih enciklopedij, slovarjev in ostalih referenčnih virov ter periodike, ki se vsebinsko večinoma ukvarjajo z japonskim jezikom, religijo, zgodovino in kulturo. Med drugim vključuje dostop do celotnih besedil Nihon kokugo daijiten, Kokushi daijiten, Nihon jinmei dai…

Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity (Brill)

Družboslovje in humanistika Jezikoslovje Klasična filologija Enciklopedije, leksikoni, priročniki

Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity je leksikon založbe Brill, ki vsebuje informacije o antičnih gramatikih antičnega Rima in Grčije.

Linguistics Collection

Jezikoslovje Literarne vede Znanstvene bibliografije, seznami člankov Elektronske znanstvene in strokovne revije

Linguistics Collection vsebuje dve zbirki:

Linguistics and Language Behavior Abstracts služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja jezikoslovja oz. lingvistike: antropološka, uporabna in deskriptivna lingvistika, analiza diskurza, fiziologija sluha in govora, leksikologija, leksikografija, morfologija, filozofija jezika,…

Literature Resource Center (LRC)

Jezikoslovje Literarne vede Književnost Enciklopedije, leksikoni, priročniki Biografski podatki Elektronske znanstvene in strokovne revije

Literature Resource Center služi za iskanje znanstvene literature in besedil člankov s področja literarnih ved, biografskih in kritičnih esejev o avtorjih, bibliografij in vsebin del, izbranih spletnih mest ter portretov. LRC obsega besedila člankov iz več kot 475 znanstvenih časopisov in besedila iz več kot 420 referenčnih del, nekaj je nave…

MLA International Bibliography

Etnologija Jezikoslovje Literarne vede Znanstvene bibliografije, seznami člankov

MLA International Bibliography je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področij literarnih ved in jezikoslovja: literarna teorija in kritika, literarne forme in žanri, nacionalne književnosti, folklora, dramske umetnosti, posamezni jeziki in jezikovne skupine, teorija lingvistike, filozofija jezika, jezikovna politika, socio- in …

Oxford English Dictionary Online

Jezikoslovje Slovarji

Elektronska oblika Oxford English Dictionary (tretja izdaja), najbolj avtoritativnega in najobsežnejšega slovarja angleščine. Obsega približno 600 000 gesel, vključuje tudi etimologije besed, primere uporabe, izgovorjavo itn. Zahtevno iskanje omogoča uporabo različnih kriterijev, operatorjev in omejitev itn.

Repozitorij CLARIN.SI

Družboslovje in humanistika Jezikoslovje Računalništvo Jezikovni viri Raziskovalni podatki Repozitoriji

Repozitorij CLARIN.SI zagotavlja zanesljivo arhiviranje in dostop do jezikovnih virov, kot so korpusi (tj. urejene zbirke besedil), avdio posnetki, besedišča, slovarji in jezikovni modeli. V repozitoriju je deponiranih prek 500 jezikovnih virov in orodij oz. približno 1 TB podatkov za prek 90 jezikov, pri čemer je večinski del namenjen…

Slovarji založbe DZS

Jezikoslovje Slovarji

Zbirka elektronskih slovarjev DZS. Elektronski slovarji omogočajo dva načina iskanja: hitro iskanje po seznamu gesel in polno iskanje, ki poleg neposrednega iskanja gesel išče tudi po opisih gesel. Oba načina iskanja je možno med seboj kombinirati.

Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

Zbirka vsebuje naslednje slovarje:

S…