Viri

Aktivni filtri: Filozofija

Število virov: 1

Dictionnaire des Philosophes Antiques Online (DPhA)

Družboslovje in humanistika Filozofija Klasična filologija Enciklopedije, leksikoni, priročniki

Dictionnaire des Philosophes Antiques Online (leksikon antičnih filozofov) je izčrpno referenčno delo o življenju in delu mislecev antične Grčije in Rima.

Posvečeno je filozofom in drugim pomembnim pričevalcem grškega in rimskega filozofskega izročila, od predsokratikov pa vse do neoplatonikov šestega stoletja po Kr. V čla…