Viri

Aktivni filtri: Biotehnologija

Število virov: 4

AGRIS

Kmetijstvo Biotehnologija Znanstvene bibliografije, seznami člankov

AGRIS služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja kmetijstva. Obsega bibliografske podatke preko 8.900.000 prispevkov z abstrakti. Strokovna in znanstvena literatura prihaja iz preko 350 institucij iz različnih sodelujočih držav, tudi Slovenije, pod okriljem Food and Agriculture Organization (FAO) pri Združenih narodih, od leta …

CAB Abstracts

Kmetijstvo Biotehnologija Znanstvene bibliografije, seznami člankov

CAB Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature z vseh področij kmetijstva: bolezni rastlin in živali, ekonomika, genetika, gozdarstvo, kmetijstvo, kmetijska biotehnologija, pedologija, podeželska sociologija, predelava pridelkov, prehrana in dieta, rekreacija, veterina, zaščita pridelkov, zoologija.

Obsega bibliografske …

Forest Science Database

Biotehnologija Gozdarstvo Znanstvene bibliografije, seznami člankov Elektronske znanstvene in strokovne revije

Forest Science Database služi za iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področij gozdarstva in lesarstva, npr. agrogozdarstvo, urbano gozdarstvo, raba zemljišč, znanost o lesu, učinki podnebnih sprememb, krčenje gozdov, sečnja gozdov ipd. Obsega bibliografske zapise z izvlečki o člankih, knjigah, prispevkih s konferenc, teh…

Science

Naravoslovje in tehnika Medicina Geografija Fizika Matematika Biotehnologija Elektronske revije

Revija Science, ki je začela izhajati 1880 leta, objavlja originalne znanstvene članke z različnih znanstvenih področij , novice, komentarje in druge objave, ki so zanimive tudi za širšo javnost. Celotna besedila so dostopna od leta 1997.

Vir nabavlja: Centralna tehniška knjižnica