Viri

Aktivni filtri: Prosto dostopni viri

Število virov: 29

AGRIS

Kmetijstvo Biotehnologija Znanstvene bibliografije, seznami člankov

AGRIS služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja kmetijstva. Obsega bibliografske podatke preko 8.900.000 prispevkov z abstrakti. Strokovna in znanstvena literatura prihaja iz preko 350 institucij iz različnih sodelujočih držav, tudi Slovenije, pod okriljem Food and Agriculture Organization (FAO) pri Združenih narodih, od leta …

Arhiv družboslovnih podatkov

Družboslovje in humanistika Statistični in raziskovalni podatki

ADP hrani zbirko podatkov za družboslovne analize. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, še posebno podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

ADP vzdržuje arhiv, namenjen iskanju podatkov in brskanju po družboslovnih raziskavah, kjer lahko najdene podatke tudi analizirate. V …

Art and Archaeology Technical Abstracts Online

Konzervatorstvo Veda o materialih Znanstvene bibliografije, seznami člankov

Art and Archaeology Technical Abstracts Online služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja konzervatorstva in ohranjanja materialne kulturne dediščine. Pokriva področje o umetniških delih, kulturnih objektih, arhitekturni in arheološki dediščini. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o več kot…

BASE

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Znanstvene bibliografije, seznami člankov Iskalniki in imeniki odprtodostopnih virov Repozitoriji znanstvenih objav in visokošolskih del Elektronske znanstvene in strokovne revije

BASE je iskalno orodje za iskanje znanstvenih virov. Išče po velikem številu odprto dostopnih repozitorijev in ponuja preko 133 milijonov dokumentov iz preko 6500 različnih virov. Približno 60 % indeksiranih virov je dostopnih v odprtem dostopu. Omogoča osnovno in napredno iskanje, ter brskanje po dokumentih. BASE upravlja Univerzite…

Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN)

Konzervatorstvo Veda o materialih Znanstvene bibliografije, seznami člankov

Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN) služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja konzervatorstva, ohranjanja in restavratorstva. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o knjigah, poglavjih iz knjig, prispevkih s konferenc, tehničnih poročilih, avdiovizualnem in neobjavljenem gradivu. Vključuje …

CWTS Journal Indicators

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike Bibliometrični podatki

CWTS Journal Indicators je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Kazalnike razvija Leiden University’s Centre for Science and Technology Studies, ki podatke črpa iz zbirke citatnih indeksov Scopus (Elsevier). Glavni bibliometrični kazalnik je SNIP - Source-Normalized Impact per Paper,…

DART-Europe E-theses Portal

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Iskalniki in imeniki odprtodostopnih virov Disertacije in magisteriji

DART-Europe je portal, ki omogoča iskanje celotnih besedil magistrskih nalog in doktorskih disertacij partnerstva evropskih knjižnic in konzorcijev. Dostopnih je preko 767.900 dokumentov 613 evropskih univerz iz 28 držav.

Založnik: University College London

Dela FDV

Družboslovje in humanistika Disertacije in magisteriji Elektronske znanstvene in strokovne revije

Zbirka Dela FDV vsebuje polna besedila diplomskih in magistrskih nalog Fakultete za družbene vede od leta 2002 naprej, nekatera doktorska dela ter celotna besedila člankov iz revij, ki izhajajo na Fakulteti za družbene vede: Teorija in praksa (od leta 1998 do leta 2016), Družboslovne razprave (od leta 1984 dalje). 

Iskanje je možno frazno, p…

Digitalna knjižnica Biotehnične fakultete

Naravoslovje in tehnika Repozitoriji znanstvenih objav in visokošolskih del Disertacije in magisteriji

Digitalna knjižnica Biotehnične fakultete služi za iskanje in branje besedil diplomskih, specialističnih in magistrskih del ter doktorskih disertacij.

Obsega celotna besedila diplomskih, specialističnih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, ki so jih avtorji zagovarjali na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in privolili v o…

Directory of Open Access Books

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Iskalniki in imeniki odprtodostopnih virov Elektronske znanstvene in strokovne knjige

Directory of Open Acces Books služi za iskanje znanstvenih knjig. Vključeni so recenzirani naslovi z vseh področij, ki so prosto dostopni bralcem. Omogoča dostop do celotnih besedil preko 12.100 znanstvenih in strokovnih knjig, ki izhajajo v odprtem dostopu. Iskanje je možno po naslovu, tematiki in besedah iz bibliografskih zapisov knjig…

Directory of Open Access Journals

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Znanstvene bibliografije, seznami člankov Iskalniki in imeniki odprtodostopnih virov Elektronske znanstvene in strokovne revije

Directory of open acces journals služi za iskanje znanstvenih časopisov ter tudi člankov iz teh časopisov. Vključeni so recenzirani naslovi z vseh področij, ki so prosto dostopni bralcem. Omogoča dostop do celotnih besedil člankov iz preko 11.500 znanstvenih in strokovnih revij, ki izhajajo v odprtem dostopu. Iskanje je možno po naslovu,…

Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Iskalniki in imeniki odprtodostopnih virov Repozitoriji znanstvenih objav in visokošolskih del

Directory of Open Access Repositories služi za iskanje digitalnih arhivov (akademskih repozitorijev) v odprtem dostopu, možno pa je tudi iskanje po dokumentih iz arhivov. Arhivi lahko obsegajo publikacije določene discipline, institucije ali financerja. Vključeni so lahko pred- in po-natisi znanstvenih člankov, prispevki s konferenc, disertacije, …

Eigenfactor

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike Bibliometrični podatki

Eigenfactor je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Podatke črpa iz Poročila o citiranosti (Journal Citation Reports, JCR) - Web of Science. Glavna bibliometrična kazalnika, ki ju izračunava, sta Eigenfactor score (celotna vrednost časopisa za znanstveno skupnost) in Article influence…

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike Iskalniki in imeniki odprtodostopnih virov Elektronske znanstvene in strokovne revije

Elektronische Zeitschriftenbibliothek služi za iskanje znanstvenih in strokovnih elektronskih časopisov - prosto dostopnih in plačljivih. Obsega več kot 95.200 naslovov časopisov z vseh področij, več kot 60.800 od teh je prosto dostopnih. Več kot 20.100 časopisov pa je na voljo le v elektronski obliki (e-only). Obsega tudi podatke o preko 120…

Fran

Jezikoslovje Splošne informacije Slovarji Informacijski portal Zemljevidi Umaknjeno

Portal Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je namenjen iskanju po slovarjih, jezikovnih korpusih in drugih jezikovnih zbirkah. Nad portalom bdi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na voljo so med drugim tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novej&scaro…

HighWire Press

Naravoslovje in tehnika Elektronske znanstvene in strokovne revije

HighWire Press služi za iskanje ter branje znanstvenih in strokovnih člankov s področij medicine, biologije in veterine.
Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz preko 700 znanstvenih publikacij. Pri večini naslovov so članki dostopni šele po določenem obdobju embarga (6-36 mesecev). V zadnjem času servisu dodajajo tu…

Inter-University Consortium for Political and Social Research

Družboslovje in humanistika Statistični in raziskovalni podatki

ICPSR vzdržuje arhiv, kjer iščete družboslovne raziskave in dostopate do samih podatkov. V arhivu je shranjen opis raziskave (naslov, raziskovalci, populacija, časovno obdobje, metoda zbiranja podatkov, objave itn.) ter datoteke s kodirno knjigo, samimi podatki itn.

Zajeti so popisi prebivalstva, področja ekonomije, izobraževanja, kriminol…

Jesuit Historiography Online

Religiologija Enciklopedije, leksikoni, priročniki

Jesuit Historiography Online je odprtodostopen elektronski vir založnika Brill, ki ponuja številne prispevke s področja zgodovine jezuitov. Vsebuje povzetke in raziskave starejših in tudi novejših del iz celotnega sveta.

Nacionalni portal odprte znanosti

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Iskalniki in imeniki odprtodostopnih virov Repozitoriji znanstvenih objav in visokošolskih del Disertacije in magisteriji

Nacionalni portal odprte znanosti omogoča iskanje in branje celotnih besedil institucionalnih repozitorijev vseh slovenskih univerz hkrati. Portal prinaša preko 202.300 dokumentov (diplomskih del, magistrskih del, doktorskih disertacij, znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, recenzij, prispevkov s konferenc, monografij,.…

National Criminal Justice Reference Service Abstracts Database

Kriminologija Pravo Znanstvene bibliografije, seznami člankov

NCJRS Abstracts Database služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja kazenskega pravosodja in kriminologije: izvrševanje kazenskih sankcij, sodišča, preprečevanje kriminalitete, mamila, mladoletniki, policija, statistika, tehnologija, žrtve itn.
Obsega bibliografske opise z abstrakti o približno 225 000 publik…

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Disertacije in magisteriji

Networked digital library of theses and dissertations služi za iskanje in branje doktorskih disertacij in magistrskih del.
Obsega preko 5 000 000 disertacij oz. del. Iskanje in dostop do besedil sta možna preko različnih servisev - Base, Narcis, DART-Europe - in posamičnih univerz oz. institucij ali preko iskalnika Global ETD Search.

 

OAIster

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Repozitoriji znanstvenih objav in visokošolskih del

OAIster služi za iskanje publikacij objavljenih v različnih digitalnih arhivih. Vključeni so lahko pred- in po-natisi znanstvenih člankov, prispevki s konferenc, disertacije, knjige, raziskovalna poročila, slikovno in zvočno gradivo itn.
OAIster obsega preko 50 milijonov metapodatkovnih opisov, podatki se dopolnjujejo tedensko oziroma mesečno.

Je…

PubMed

Zdravstvena nega Biomedicina Znanstvene bibliografije, seznami člankov

Prosto dostopno  zbirko PubMed seatavljajo zapisi iz MEDLINE (bibliografski zapisi z abstrakti), PubMedCentral (celotna besedila člankov) in Bookshelf (celotna besedila knjig). Vsebuje preko 34 milijonov zapisov s področij bimedicinske znanosti, znanostih o življenju, biokemije, medicine, zdravstvene nege, biotehnologije itn. Zapisi lahk…

re3data.org - Registry of Research Data Repositories

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Statistični in raziskovalni podatki

re3data.org je namenjen za iskanje in pregled repozitorijev raziskovalnih podatkov. Repozitoriji so predstavljeni s preko 40 podatki: država, znanstveno področje, vrsta raziskovalnih podatkov, predaja podatkov, dostopnosti podatkov, avtorske pravice, metapodatkovni standard, vrsta trajnih identifikatorjev podatkov, programska oprema repozitorija, …

Repozitorij CLARIN.SI

Družboslovje in humanistika Jezikoslovje Računalništvo Jezikovni viri Raziskovalni podatki Repozitoriji

Repozitorij CLARIN.SI zagotavlja zanesljivo arhiviranje in dostop do jezikovnih virov, kot so korpusi (tj. urejene zbirke besedil), avdio posnetki, besedišča, slovarji in jezikovni modeli. V repozitoriju je deponiranih prek 500 jezikovnih virov in orodij oz. približno 1 TB podatkov za prek 90 jezikov, pri čemer je večinski del namenjen…

Repozitorij Univerze v Ljubljani

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Repozitoriji znanstvenih objav in visokošolskih del Disertacije in magisteriji

Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov. Za vsako delo, shranjeno v Repozitorij Univerze, se bo v procesu oddaje v Repozitorij na nacionalnem portalu izvedlo zaznavanje podobnosti vsebin (plagiatorstva). V Repozitoriju…

SCImago Journal & Country Rank

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Seznami periodike Bibliometrični podatki

SCImago Journal & Country Rank je prosto dostopen portal z bibliometričnimi podatki znanstvenih časopisov in držav. Podatki so pridobljeni iz citatnega indeksa Scopus (založnika Elsevier). Ponuja veliko kazalnikov znanstvenega objavljanja, ki jih prikaže v obliki tabel ali grafov in jih je moč izvoziti v MS Excel preglednice. Glavni bibli…

SURF

Šport Znanstvene bibliografije, seznami člankov

SURF je iskalnik nemškega Zveznega inštituta za športne znanosti (BISp), ki služi za iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področja športa (športna medicina, telesna vzgoja, filozofija športa, kineziologija, biomehanika, psihomotorika, športna zgodovina, sociologija športa, …

Združenje evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA)

Družboslovje in humanistika Statistični in raziskovalni podatki

V katalogu Združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA lahko iščete družboslovne raziskave, shranjene v različnih arhivih. Iskanje poteka po francoskem, danskem, norveškem, britanskem, nemškem, češkem, nizozemskem, madžarskem, švedskem, slovenskem, estonskem, finskem, grškem in italijanskem a…