Pogoji uporabe informacijskih virov

Pogoji uporabe podatkovnih zbirk, elektronskih revij in e-knjig ter drugih elektronskih informacijskih virov, ki jih zagotavljajo NUK in CTK ali druge knjižnice Univerze v Ljubljani s svojimi konzorcijskimi partnerji na svojih ali tujih strežnikih.

Podatkovne zbirke in elektronsko dosegljiva gradiva (elektronske knjige, revije itd.) na strežnikih v NUK, CTK, knjižnicah UL in pri dobaviteljih uporabljate v skladu z veljavno zakonodajo in splošno veljavnimi družbenimi normami obnašanja ter sklenjenimi licenčnimi pogodbami, ki so jih z založniki oz. proizvajalci sklenili z NUK, CTK, knjižnicami UL in drugimi člani konzorcijev, zavedajoč se svoje materialne in kazenske odgovornosti.

  • Podatkov iz podatkovnih zbirk in drugih elektronskih virov ne smete (neposredno ali posredno) kopirati, distribuirati, prodajati ali z njimi graditi svojih podatkovnih zbirk, razen če je to za posamezno zbirko eksplicitno dovoljeno v licenčnih pogojih. Za lastne študijske, raziskovalne ali pedagoške potrebe je dovoljeno narediti le en izvod izpisov posameznega iskanja v elektronski ali papirni obliki.
  • Pridobljene podatke lahko uporabljate le za nepridobitne namene v okviru izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti na Univerzi.
  • Besedil, pridobljenih iz elektronskih virov, ne smete spreminjati, prilagajati, prevajati ali uporabljati za izvlečke.
  • Spoštovati morate prepoved medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov za tako pridobljena gradiva.
  • Skrbeti morate za tajnost dodeljenega gesla (kadar je to potrebno za uporabo storitev) in ga ne smete posredovati drugim osebam.
  • Upoštevati morate tajnost podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov omrežja. Ne smete dostopati do podatkov, programske opreme, servisov in uporabniških imen na računalnikih ali omrežjih, do katerih niste upravičeni.
  • Uporabnik sam zagotavlja tehnične pogoje za dostop do strežnikov v NUK, CTK ali drugje (mreža, namestitev in vzdrževanje odjemalca).
  • NUK in CTK ne prevzemata nobene odgovornosti za popolnost, točnost in resničnost podatkov iz podatkovnih zbirk, prav tako ne za kakršnokoli morebitno škodo, nastalo pri uporabi podatkov. NUK in CTK ne moreta prevzeti nobene odgovornosti v primeru umika zbirk(e) s strežnikov ali nedelovanja strežnikov.
  • V primeru kršenja navedenih pogojev bomo uporabniku takoj ukinili dostop do podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, ki so predmet te izjave. Zloraba podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov je kazniva. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.