ZALOŽNIKI

Znanstveni založniki so nepogrešljiv člen pri razširjanju rezultatov in dosežkov znanstvenih skupnosti. Vedno več založb izkorišča prednosti izdajanja znanstvene literature v okolju odprtega dostopa.
Različni založniki imajo glede odprtega dostopa različne politike. Včasih se politike razlikujejo tudi med posameznimi revijami istega založnika. Pomagamo si s portalom SHERPA/ROMEO , ki zbira podatke o politikah založnikov in njihovih revij. Kljub temu, da so podatki večinoma točni, jih je pametno preveriti na spletnem mestu založnika.
 

Z odprtim dostopom so se začeli pojavljati nezanesljivi založniki, imenovani tudi sporni založniki, ki poskušanjo izkoriščati raziskovalce in sistem odprtega objavljanja. Njihov poslovni model temelji na zaračunavanju APC za objavo člankov. Svoje revije se trudijo prikazati kot ugledne in verodostojne, čeprav to niso. 
Podatke o zanesljivih založnikih (včlanjeni so profesionalni in akademski založnki) najdete na spletni strani: OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).

ThinkCheckSubmit je iniciativa v okolju odprtega objavljanja, ki s pomočjo kontrolnih kazalnikov kakovosti pomaga raziskovalcem pri objavljanju rezultatov njihovih raziskav v odprtem dostopu: omogoča iskanje zaupanja vrednih znanstvenih revij ali založnikov oz. obratno, prepoznavanje revij in založnikov varljive kakovosti (t. i. plenilskih ali predatorskih). Dostopno na naslovu http://thinkchecksubmit.org/.

Zanesljivi založniki:
OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) – članstvo: profesionalni in akademski založniki: http://oaspa.org/membership/members
Quality Open Access Market: http://www.qoam.eu/

Merila za presojo:
COPE: Code of Conduct for Journal Publishers of Transparency in Best Practice in Scholary Publishing http://publicationethics.org/resources/guidelines 

Orodja za vrednotenje:
Web of Science
Scopus
SCImago Journal & Country Rank, http://www.scimagojr.com/index.php

Verodostojni imeniki znanstvenih revij: 
ISSN https://portal.issn.org/
Ulrichweb https://ulrichsweb.serialssolutions.com/
DOAJ - spletni imenik odprtodostopnih revij  https://doaj.org/
ROAD: the Directory of Open Access Scholarly Resources http://road.issn.org/

 

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco