KJE LAHKO OBJAVIM

Avtor/raziskovalec lahko objavi svoje delo v znanstveni reviji. Znanstvene revije objavljajo visoko kakovostno znanstveno vsebino in vsebujejo izvirne znanstvene članke raziskovalcev in strokovnjakov na področju določene znanstvene discipline, ter sledijo recenzijskemu postopku (peer review). 
Znanstvena revija ima:

  • objavljen seznam članov uredniškega odbora (navadno na hrbtni strani platnice ali prvih straneh revije posamezne številke),
  • informacijo o recenzijskem postopku,
  • objavljene članke, ki prispevajo nove teorije, poročajo o prvih rezultatih izvirnih raziskav na znanstvenem področju ali povzemajo predhodne raziskave.

Članki v znanstvenih revijah:

  • navajajo vire literature in jih pravilno citirajo,
  • vsebujejo ime avtorja in naslov afiliacije avtorja na začetku ali na koncu članka,
  • akademski članki niso anonimni!

Za iskanje primerne in zanesljive odprto dostopne revije priporočamo uporabo orodja za evalvacijo več kot 43.000 odprto dostopnih revij, vključno s kvaliteto in ceno: Quality Open Access Market in baze recenziranih odprtodostopnih revij DOAJ - Directory of Open Access Journals.

Glede na obstoječe možnosti odprtega in prostega dostopa lahko avtor za skoraj vsako svojo objavo doseže, da bo prosto dostopna na svetovnem spletu:

  1. objavi jo v odprto ali prosto dostopni znanstveni reviji (verjetno potrebno plačilo),
  2. objavi jo v hibridni znanstveni reviji kot odprto ali prosto dostopen članek (potrebno plačilo),
  3. objavi jo v naročniški znanstveni reviji (brezplačno ali proti plačilu) in svojo končno različico recenziranega članka shrani v repozitorij (brezplačno).

Za pomoč pri iskanju ustrezne odprtodostopne revije za objavo se obrnite na naslov: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si 

Kje lahko oddam delo:

  • Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija ter objav zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in raziskovalnih podatkov. Za vsako delo, shranjeno v Repozitorij Univerze, se bo v procesu oddaje v Repozitorij na nacionalnem portalu izvedlo zaznavanje podobnosti vsebin (plagiatorstva). V Repozitoriju so na voljo tudi metapodatki del iz zbirk ePrints.FRIPeFprintsDRUGG in ADP. Uporabnikom so za uporabo vsebin Repozitorija Univerze v Ljubljani na voljo dvojezične spletne in mobilne aplikacije. Kompatibilnost Repozitorija z navodili OpenAIRE bo Evropski komisiji omogočila preverjanje izpolnjevanja določil o obvezni odprti dostopnosti vseh objav iz sofinanciranih projektov v okvirnem programu Obzorje 2020 in Obzorje Evropa. Repozitorij Univerze v Ljubljani je povezan s COBISS.SI in SICRIS-om, vključen v evropski portal magistrskih ter doktorskih del DART-Europe in v različne direktorije, agregatorje ter iskalnike (OpenDOAR,ROARBASE …).

Slovenski repozitoriji:

PREGLED SLOVENSKIH REPOZITORIJEV RAZISKOVALNIH PODATKOV:

https://www.clarin.si/info/wp-content/uploads/2021/04/RDA.SI-WG-repozitoriji-v1.1.pdf

Področni repozitoriji v Sloveniji: Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), Clarin.si (jezikovni viri in tehnologije), Sistory (zgodovina Slovenije) in  Dariah-SI (digitalna humanistika). 

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco