Sage

Brezplačne objave v odprtem dostopu v hibridnih revijah

Podpis preoblikovalne pogodbe med konzorcijem COSEC in Sage Publishing prinaša dopisnim avtorjem institucij z naročnino na Sage Premier  možnost brezplačne objave v odprtem dostopu v revihah, ki so navedene  v zavihku hibridne Sage Choice revije v 2022  oz. za leto 2023 v zavihku Hybrid & Subscription.  (Ta ugodnost ne velja za majhno število revij z oznako »Subscription Only« oz. »Subscription«.)

Kako do brezplačne objave v odprtem dostopu: Sistem Sage Open Access Portal omogoča avtomatizirano identifikacijo upravičenih avtorjev (Ringgold ID in institucionalna končnica elektronske pošte) in jim sporoči razpoložljivost hibridnega objavljanja OA. Sistem olajša in podpira potek dela, v katerem bo avtor sprejel objavo OA (brezplačno) in digitalno podpisal pogodbo o sodelovanju (CC-BY-NC ali CC-BY 4.0 ali drugo zahtevano licenco).
Opozorilo: Za podpis pogodbe imajo dopisni avtorji na voljo 14 dni, sicer bo članek objavljen v tradicionalnem naročniškem modelu. Če dopisni avtorji pravočasno, t.j. v roku 14 dni, ne podpišejo pogodbe, lahko naknadno zahtevajo pretvorbo tradicionalne v odprtodostopno objavo. V tem primeru se morajo obrniti na SAGE Publishing (pomoč strankam pri objavah v odprtem dostopu), za pretvorbo pa morajo plačati pristojbino v višini 400 GBP.


20 % znižanje stroškov objave članka (APC) v zlatih odprtodostopnih revijah Sage

Podpis pogodbe med konzorcijem COSEC in Sage Publishing prinaša avtorjem 20 % znižanje stroškov objave članka t. i. APC, za avtorje, ki želijo objaviti v eni izmed revij v zlatem odprtem dostopu v letu  2022  in 2023 (zavihek Gold).

Pogoji:

Znižan APC je omogočen avtorjem iz institucij, ki imajo trenutno naročnino na Sage Premier. Znižan APC se lahko uveljavi tudi, če je samo en avtor član teh institucij.

Kako do znižanega APC: Sistem Sage Open Access Portal omogoča avtomatizirano identifikacijo upravičenih avtorjev (Ringgold ID in institucionalna končnica elektronske pošte). Sistem olajša in podpira potek dela, v katerem bo avtor sprejel objavo in digitalno podpisal pogodbo o sodelovanju (CC-BY-NC ali CC-BY 4.0 ali drugo zahtevano licenco).
Opozorilo: Ko je račun izdan, znižan APC ni več mogoč. Znižan APC ni združljiv z drugimi popusti za objavo. Če je avtorju na voljo višji popust, se uporabi višji.

Več informacij najdete na spletni strani EIFL: https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals


Institucije z naročnino na Sage Premier, katerih avtorji so upravičeni do znižanih oziroma brezplačnih objav v odprtem dostopi APC:

  • Univerza v Ljubljani (z NUK in CTK)
  • Univerza v Mariboru
  • Univerza na Primorskem
  • Inštitut za narodnostna vprašanja
  • Onkološki inštitut Ljubljana
  • Pedagoški inštitut
  • Urbanistični inštitut
  • ZRC SAZU
  • Nova univerza
  • Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljana (samo v letu 2022)

Poročilo o objavah za:

Dodatne informacije: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si

 

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco