Zeleni odprti dostop

DOVOLJENO SHRANJEVANJE ČLANKOV

 

 Opozorilo: glejte tudi posebne pogoje pod tabelo!

   Veljavnost za avtorje Različica shranjenega članka Dovoljena lokacija shranjenega članka
  Študenti in zaposleni na institucijah z dostopom preprint (eng. Original Submission različica članka pred recenzentskim postopkom) postprint (eng. Author Accepted Manuscript različica znanstvenega članka, že sprejetega za objavo v časopisu in po recenzentskem postopu, vendar brez oblikovnih lastnosti revije) Institucionalni repozitorij Spletna stran avtorja
Emerald Publishing

• Univerza v Ljubljani (z NUK in CTK)
• Univerza v Mariboru
• Univerza na Primorskem
• IZUM
• Inštitut za ekonomska raziskovanja
• Onkološki inštitut Ljubljana
• DOBA Fakulteta
• Gea College

DA DA DA DA
SAGE Publications

• Univerza v Ljubljani (z NUK in CTK)
• Univerza v Mariboru
• Univerza na Primorskem
• Inštitut za narodnostna vprašanja
• Onkološki inštitut Ljubljana
• Pedagoški inštitut
• Urbanistični inštitut
• ZRC SAZU
• Nova univerza
• Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljana

DA DA DA NE
Taylor & Francis

• Univerza v Ljubljani (z NUK in CTK)
• Univerza v Mariboru
• Univerza na Primorskem
• Univerza v Novi Gorici
• Inštitut Jožef Štefan
• Kmetijski inštitut Slovenije
• Nacionalni inštitut za biologijo
• ZRC SAZU
• Gozdarski inštitut Slovenije
• Pedagoški inštitut
• Onkološki inštitut Ljubljana

 NE  DA (z embargom) DA   NE

 

POSEBNI POGOJI

 

Emerald Publishing:

 • Ni embarga oz. časovnega odloga.
 • Shranjeni članki morajo vsebovati identifikatorje digitalnega objekta (DOI) do uredniških različic prispevkov.
 • Članek shranjen v institucionalnem repozitoriju ali na spletni strani avtorja mora vsebovati izjavo: "This article is © Emerald Publishing Limited and permission has been granted for this version to appear here at (vstavite spletni naslov). Emerald does not grant permission for this article to be further copied, distributed or hosted elsewhere without the express permission from Emerald Publishing Limited."

 

SAGE Publications:

 • Ni embarga oz. časovnega odloga.
 • Shranjeni članki morajo vsebovati identifikatorje digitalnega objekta (DOI) do uredniških različic prispevkov.

 

Taylor & Francis:

 • Embargo oz. časovni odlog po objavi članka v tiskani ali elektronski obliki:
  • 12 mesecev za članke v STM revijah (naravoslovje, tehnika in medicina)
  • 18 mesecev za članke v SSH revijah (družboslovje, humanistika in umetnost).
 • Izjema: Članke, ki so bili objavljeni v odprtem dostopu kot posledica koriščenja vavčerjev za APC, lahko institucije brez časovnega odloga (embargo) shranijo v institucionalnem repozitoriju. Institucije lahko shranijo uredniško verzijo teh člankov (dokončno verzijo člankov, pripravljenih in oblikovanega za objavo; eng. Version of Record).
 • Shranjeni članki morajo vsebovati identifikatorje digitalnega objekta (DOI) do uredniških različic prispevkov.
 • Članek shranjen v institucionalnem repozitoriju mora vsebovati izjavo: “This is an Author's Accepted Manuscript of an article published in [include the complete citation information for the final version of the article as published in the (vstavite naslov časopisa z velikimi tiskanimi črkami) (vstavite datum objave) (vstavite copyright Taylor & Francis), available online at: http://www.tandfonline.com/ (vstavite DOI članka)."

 


 

Pri drugih založnikih veljajo njihovi splošni pogoji zelenega odprtega dostopa, ki so običajno navedeni na spletnih straneh založnikov ali revij.

 

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco