Taylor & Francis

Vavčerji za objave v odprtem dostopu pri Taylor & Francis

 

Pogodba z založnikom Taylor & Francis v letu 2024 vključuje 75 vavčerjev (100 % popust na APC) v hibridnih revijah Open Select Standard (2153 revij) in 5 % popust na APCje v ostalih hibridnih revijah Open Select  (34 revij).


Koriščenje ugodnosti odprtega dostopa:

Identifikacija članka, kot upravičenega za koriščenje vavčerja, poteka preko domene avtorjeve elektronske pošte in preko imena njegove institucije:

  • Upravičeni avtor se mora pri oddajanju svojega članka identificirati pravilno, t.j. kot član ene izmed spodaj navedenih institucij. Ime institucije avtor navede v angleškem jeziku. V primeru, da je avtor član ene izmed univerz, mora navesti ime univerze (npr. University of Maribor) in ne (zgolj) ime fakultete.
  • Če je mogoče, naj avtor pri oddaji članka uporabi institucionalni elektronski naslov (npr. s končnico @ef.uni-lj.si). 

Koriščenje vavčerjev za odprti dostop:

Po sprejetju članka mora avtor izpolniti in potrditi sporazum za objavo članka (ang. author publishing agreement; APA). Če želi koristiti vavčer za odprti dostop, mora avtor izbrati objavo v odprtem dostopu in eno izmed licenc Creative Commons. Na voljo sta dve licenci Creative Commons: CC BY in CC BY-NC-ND. Priporoča se izbira CC BY, saj je ta v skladu z Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/2023).
Ko je sporazum za objavo članka potrjen in je bila izbrana objava v odprtem dostopu, se članek naloži na portal, kjer čaka na odobritev koriščenja vavčerja. Dokler so avtorjevi instituciji na voljo vavčerji, bo koriščenje vavčerja odobreno in članek bo nato objavljen v odprtem dostopu.
V primeru, da vavčerji niso več na voljo, ima avtor ponovno možnost izpolnjevanja sporazuma za objavo članka, torej se lahko odloči, da članek ne bo objavljen v odprtem dostopu in mu tako ne bo potrebno plačati APCja. V primeru, da se ponovno odloči za objavo v odprtem dostopu pa bo prejel račun za APC.

Koriščenje 5% popusta na APC:

Po sprejetju članka mora avtor izpolniti in potrditi sporazum za objavo članka (ang. author publishing agreement; APA). Če želi želi koristiti popust za odprti dostop, mora avtor izbrati objavo v odprtem dostopu in eno izmed licenc Creative Commons. Na voljo sta dve licenci Creative Commons: CC BY in CC BY-NC-ND. Priporoča se izbira CC BY, saj je ta v skladu z Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/2023).
Popust bo odobren za vse članke, ki bodo do njega upravičeni, avtor pa bo prejel račun na katerem bo upošteval popust.


Do brezplačnih vavčerjev so upravičeni dopisni avtorji, ki so študenti, zaposleni ali pogodbeniki institucij z dostopom do revij.


Opozorilo: V primeru, da je dopisnih avtorjev več, mora biti ob času sprejetja članka v objavo primarni dopisni avtor član institucije z dostopom. Če ob času sprejetja članka v objavo primarni dopisni avtor ni povezan z institucijo, vavčerja ne bo mogoče koristiti.

Poročilo o uporabi vavčerjev za leto:

  • 2021;
  • 2022;
  • 2023;
  • 2024 (podatki odražajo trenutno stanje, saj se redno dopolnjujejo).

Dodatne informacije: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si

 

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco