ORE - OPEN RESEARCH EUROPE

ORE (Open Research Europe) je založniška platforma za odprte objave in je na voljo avtorjem, upravičencem iz okvirnih programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa. Namenjena je objavi znanstvenih člankov ter metapodatkov s članki povezanih drugih znanstvenih del in pokriva vse vede: naravoslovje, tehnika, medicina, kmetijstvo in veterina, družbene vede, humanistika ter umetnost. 
Objave znanstvenih del, financiranih iz programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa, so za avtorje brezplačne
Jezik objav je trenutno angleški
Objave v ORE so skladne s politiko Koalicije S.

Načela ORE:

  • odprte objave,
  • odprti raziskovalni podatki, 
  • odprti in transparentni recenzijski sistemi,
  • transparentnost procesa objavljanja.

Članki ORE so običajno objavljeni pod licenco CC BY, ki dovoljuje neomejeno uporabo, deljenje in reproduciranje pod pogojem, da je izvirno delo ustrezno citirano in da avtorske pravice za članek ostanejo pri imetniku avtorskih pravic.

Oddaja članka
Oddaja poteka prek sistema za oddajo. Uredniki izvedejo preverjanja pred objavo, da zagotovijo upoštevanje vseh tehničnih zahtev, politik in etičnih navodil.

Objava članka in arhiviranje podatkov
Ko je zaključeno preverjanje pred objavo, je prednatis objavljen v 10. dneh, kar omogoča takojšen ogled in navajanje. Ko je prednatis objavljen, ga ni mogoče poslati v drugo revijo za objavo. 

Odprti recenzijski pregled članka
Recenzijski postopek poteka po predhodnem preverjanju rokopisa (pre-publication check) in odobritvi objave prednatisa. 
Izbrani in povabljeni so ekspertni ocenjevalci – recenzenti. Njihovi prispevki in imena so objavljeni ob članku skupaj z odgovori avtorjev in komentarji registriranih uporabnikov. Avtorji so vabljeni, da objavijo popravljene različice svojega članka. Vse različice članka so povezane in jih je možno citirati vsako posebej. 
Postopek je popolnoma odprt in pregleden: vsak pregled je, skupaj s statusom odobritve, ki ga določi recenzent, objavljen v članku skupaj z imenom in institucijo recenzenta.

Indeksiranje in pretočnost
Članki, ki so v recenzijskem postopku ustrezno ocenjeni, so indeksirani v splošnih in specialnih bibliografskih indeksih ter v agregatorjih znanstvenih vsebin. 

Raziskovalni podatki
Podatki so odprti po načelu „odprto, kolikor je mogoče in zaprto, kolikor je nujno“. Vsi članki morajo vsebovati navedbo repozitorija, kjer so arhivirani podatki, na katerih temeljijo rezultati, skupaj z vsemi informacijami, potrebnimi za ponovitev, potrditev in/ali ponovno uporabo.

ORE podpira ravnanje s podatki po načelih FAIR skupaj s politiko odprtih podatkov kot okvirja za spodbujanje najširše ponovne uporabe raziskovalnih podatkov.

 

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco