OBVEZNA OBJAVA V ODPRTEM DOSTOPU IN FINANCERJI

Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v obdobju med leti 2021 in 2027. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij. Obsega tudi del programa za širitev sodelovanja in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. 

Vir: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_sl_nalozbe_za_oblikovanje_nase_prihodnosti.pdf  

Pričakovane zahteve na področju odprtega dostopa do znanstvenih informacij:

 • Upravičenci morajo zagotoviti takojšen, odprt in brezplačen dostop do recenziranih znanstvenih objav, povezanih z njihovimi rezultati, v zaupanja vrednem repozitoriju (zahteva velja tudi za objave monografij, poglavij in podobnih daljših recenziranih znanstvenih publikacij).
 • Upravičenci lahko objavljajo v publikacijah po lastni izbiri, vendar bo iz sredstev razpisa dovoljeno le plačilo objav v celoti odprto dostopnih publikacijah (“zlate” revije in monografije) ali na platformah za odprto objavljanje. Povračila za objave v hibridnih publikacijah niso upravičena.
 • Upravičenci morajo ohraniti ustrezne avtorske in intelektualne pravice, vključno z licencami, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev glede odprte dostopnosti objav.
 • Zelena pot z arhiviranjem avtorjevega končnega, recenziranega rokopisa (angl. AAM – Author Accepted Manuscript) v zaupanja vrednem repozitoriju: objava mora biti dostopna takoj ob izidu (brez časovne zapore) pod licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY) ali enakovredno, v primeru monografij in sorodnih objav pa tudi pod Creative Commons priznanje avtorstva brez predelav / nekomercialno (CC BY-NC/ND) ali enakovredno. 
 • Metapodatki o deponiranih objavah morajo biti dostopni pod licenco Creative Commons Javna domena (CC0 Univerzalna) ali enakovredno in v skladu z načeli FAIR.
 • Upravičenci morajo zagotoviti odprto dostopnost raziskovalnih podatkov v zaupanja vrednem repozitoriju pod licenco CC BY ali CC0 v skladu z načelom “odprti dostop, kolikor je mogoče in zaprti dostop, kolikor je treba”.
 • Prav tako morajo pripraviti in redno dopolnjevati načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki ter upravljati z generiranimi podatki odgovorno in v skladu z načeli FAIR.
 • Določeni programi bodo zahtevali arhiviranje raziskovalnih podatkov v repozitorij, ki deluje v okviru infrastrukture European Open Science Cloud (EOSC).
 • Stroški upravljanja z raziskovalnimi podatki bodo upravičeni izdatki iz sredstev razpisa. 

Pravne podlage*:

* povzeto po PDF predstavitvi Odprti dostop do recenziranih publikacij, dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani, 29. 6. 2023

ARRS je podpisala zavezništvo s Koalicijo S, v kateri sodelujejo agencije financerke z Evropskega prostora in širše. Sprejeli so Načrt S s ciljem uresničitve popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do znanstvenih publikacij do leta 2021. 
V navodilih za izvedbo Načrta S so tri dopustne poti za objavo znanstvenih publikacij v odprtem dostopu in sicer:

 • objava v revijah z odprtim dostopom ali na platformah, ki zagotavljajo odprt dostop ali
 • shranitev končne objavljene verzije (angl. Versions of Record – VOR) ali avtorjevega sprejetega rokopisa (angl. Author Accepted Manuscript – AAM) v repozitorijih z odprtim dostopom brez embarga ali
 • objava v hibridnih znanstvenih revijah z dogovorom o preoblikovanju (angl. Under Transformative Agreement); do leta 2024.

Več informacij na spletni strani Plan S, kjer se nahajajo tudi smernice za izvajanje Načrta S in utemeljitev za revizijo smernic:  https://www.coalition-s.org/category/news/

 

2019 je ARRS podpisala Deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela – DORA, ki predstavlja globalno gibanje za kvalitativno vrednotenje znanstvenega dela in je nastala na podlagi deklaracije v San Franciscu leta 2012. Agencija sledi načelom DORA in jih v dobršni meri že udejanja. Podpis deklaracije DORA je utemeljen na doslej uvedenem odmiku od kvantitativnega vrednotenja in predstavlja zavezo ARRS za nadaljevanje procesa krepitve kakovosti ocenjevalnih postopkov.

Več informacij je na spletni strani ARRShttp://www.arrs.si/sl/zrcalo/2019/sporocilo-za-javnost-150719.asp

Kdaj je objava v odprtem dostopu obvezna?

Objava v odprtem dostopu je nujna za vse objave iz projektov, ki so sofinancirani iz novega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (2021-2027), prav tako kot je bila že za Obzorje (angl. Horizon) 2020.

Zahteve financerjev

1. Evropski raziskovalni prostor Obzorje 2020:

 • obvezna odprta dostopnost objav iz sofinanciranih projektov
 • pilot za odprte raziskovalne podatke, ki vsebuje tudi načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (angl. Data Management Plan) 

Ne glede na način odprtega dostopa (zeleni ali zlati odprti dostop, hibridne revije) morajo biti ustrezne različice recenziranih objav iz projektov Obzorja 2020 shranjene v repozitorije. Preko slednjih bo Evropska komisija preverjala izpolnjevanje določil iz pogodbe o sofinanciranju.

2. Obzorje Evropa (2021-2027) 

 • ​​obvezna takojšnja odprta dostopnost recenziranih člankov in daljših besedil z licencami Creative Commons preko repozitorijev 
 • obvezna priprava načrta ravnanja s FAIR raziskovalnimi podatki in shranitev v repozitorij ter »odprti dostop, kolikor je mogoče, in zaprti dostop, kolikor je treba« do raziskovalnih podatkov preko repozitorija (CC BY ali CC0) 

3. Nacionalno financiranje (ARRS):

Vlada RS je septembra 2015 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. Strategija določa, da mora vsak upravičenec v obdobju od leta 2015 do leta 2020 zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav. Določa tudi, da naj revije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje v obdobju od leta 2015 do leta 2020 sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, zagotovijo odprti dostop do svojih vsebin. Raziskovalni podatki, ki so bili podlaga objavljenim člankom, morajo biti dosegljivi v odprtem dostopu.
Slovenska in angleška različica strategije sta dostopni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada RS je potrdila Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Vlada RS se je 24. maja 2017 seznanila z dokumentom Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. S tem je dokument tudi uradno potrjen s strani Vlade RS in zavezuje nosilce posameznih ukrepov k njihovemu izvajanju skladno z vsebino in namenom, ki jo določa dokument.

4. Univerzitetne politike odprtega dostopa:

V tujini vedno več univerz in drugih raziskovalnih organizacij sprejema svoje politike odprtega dostopa. Največkrat so usklajene s politikami nacionalnih financerjev.

 

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco