KAJ JE ODPRTI DOSTOP

Odprti dostop obsega brezplačen dostop do celotne vsebine publikacij na svetovnem spletu ter upravljanje avtorskih pravic s prostimi licencami, kjer imajo uporabniki pravico vsebino poleg branja, shranitve in izpisa tudi razmnoževati, uporabiti, razširjati, prenesti ter javno prikazati, izdelati in razširiti izpeljana dela v katerem koli digitalnem mediju za kateri koli odgovoren namen.

Za opis značilnosti odprtega dostopa do znanstvenih objav se najpogosteje uporabljajo definicije iz budimpeške deklaracije in iz deklaracije iz Bethesde. Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev.

Odprtodostopna publikacija (angl. libre open access) ustreza naslednjim kriterijem:

  1. avtor in nosilec materialne avtorske pravice vsem uporabnikom v svetovnem merilu dajeta prosto, nepreklicno in stalno pravico dostopa do publikacije ter dovoljujeta razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in javni prikaz dela, izdelavo in distribucijo izpeljanih del v katerem koli digitalnem mediju za katerikoli odgovoren namen (dovoljeno uporabo označita npr. z licencami avtorskopravnega modela Creative Commons  in dopuščata, da uporabniki naredijo manjše število izpisov za lastno uporabo),
  2. celotna publikacija in vsa dodatna gradiva, vključno z dovoljenjem iz prejšnje točke, so takoj po objavi odloženi v vsaj en spletni repozitorij, ki omogoča prost dostop, neomejeno distribucijo, interoperabilnost in trajno hranjenje.

Odprti dostop do rezultatov javno financiranih raziskav v obliki objav in podatkov je del odprte znanosti. Hitro se uveljavlja pri objavah v obliki znanstvenih člankov in objavljenih predavanj. Področje odprtodostopnih znanstvenih monografij se razvija počasneje. Projekt Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) je zametek evropske infrastrukture odprtega dostopa do znanstvenih monografij v humanistiki in družboslovju.

DEKLARACIJE

Budapest Open Access Initiative, februar 2002 (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/) Ten years on from the Budapest Open Access Initiative: setting the default to open, september 2012 http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations

Bethesda Statement on Open Access Publishing, junij 2003 (http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm)

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, oktober 2003 (http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration)

Tasman Declaration: Research outputs should be open to increase benefits of research investments, februar 2013 (https://sites.google.com/site/nzauopenresearch/tasman-declaration)

ZAKAJ JE ODPRTI DOSTOP POMEMBEN

Odprti podatki so bistven sestavni del odprte znanosti. Vedno več raziskovalnih fundacij, revij in ustanov zahteva izpolnjevanje obveznosti glede deljenja podatkov v skupnosti, kadar to ni v nasprotju npr. s patentno zakonodajo ali varstvom osebnih podatkov.
Prav tako je potrebno upoštevati legitimne pravice ustvarjalcev podatkov, da najprej sami izkoristijo podatke za lastne prve objave, in zagotoviti, da se bibliografski navedek z naslovom ter avtorstvom raziskovalnih podatkov upošteva kot samostojen znanstveni dosežek, enakovreden objavam v revijah. Odprta dostopnost podatkov raziskave povzroči tudi večjo citiranost objave, v kateri so analizirani ti podatki.
Vse več financerjev zahteva, da morajo biti rezultati raziskav, sofinanciranih z javnimi sredstvi, odprto dostopni. Raziskovalni podatki v odprtem dostopu s ponovno uporabo omogočajo oblikovanje novih zaključkov, preverjanje do sedaj objavljenih, kombiniranje različnih podatkov in meddisciplinarno izmenjavo v nacionalnih ter mednarodnih okvirih in s tem pocenitev raziskovanja ob izboljšani kakovosti. Odprt dostop do objav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev koristi raziskovalcem, institucijam, državam in družbam. Za raziskovalce in raziskovalne institucije pomeni:

  • hitrejše širjenje znanstvenih izsledkov,
  • večje število bralcev,
  • večjo vidnost rezultatov raziskovalnega dela ter
  • možno večjo citiranost avtorjev.

 

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco