Novosti

Unesco je konec leta 2022 predstavil sklop orodij za odprto znanost UNESCO Open Science Toolkit, ki so namenjena podpori izvajanja priporočila UNESCO o odprti znanosti.

Zbirka orodij je sestavljena iz vodičev, informativnih gradiv in kontrolnih seznamov, ki odražajo zadnji razvoj in stanje izvajanja priporočila. Gre za dokumente, ki so razviti v sodelovanju s partnerji Unesca za odprto znanost ter s pomočjo razprav in prispevkov članov Unescovih delovnih skupin za odprto znanost. 

Dostop do orodij: UNESCO Open Science Toolkit