Testni dostop do Brepols Latin Complete

Objavljeno: 1. november 2022

V sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico smo pridobili testni dostop do Brepolis Latin Complete.

Brepolis Latin Complete omogoča sočasno iskanje v različnih podatkovnih zbirkah, in sicer:

  • Library of Latin Texts Complete - je ena najpomembnejših podatkovnih zbirk latinskih besedil od antike do 20. stoletja.
  • Aristoteles Latinus Database - vsebuje celotna besedila kritičnih izdaj srednjeveških prevodov Aristotelovih spisov.
  • Archive of Celtic-Latin Literature - vsebuje latinska besedila filozofov zgodnjega srednjega veka (400-1200) z območij t. i. keltske Evrope (avtorji kot so npr. sveti Patrik, Avguštin Hibernik, Sv. Columbanus, Sedulius Scottus, Janez Skot Eriugen, Peter Abelard).
  • Monumenta Germaniae Historica (MGH) - ena najpomembnejših srednjeveških kritičnih izdaj zgodovinskih besedil, listin, pravnih tekstov, pisem itn.
  • Database of Latin Dictionaries - podatkovna zbirka, ki vsebuje različne latinske slovarje (razlagalne, etimološke, historične).

Vse podatkovne zbirke uporabljajo isti vmesnik, ki omogoča sočasno navzkrižno iskanje med njimi (Cross Database Searchtool). 

Testni dostop je omogočen od 1. novembra do 30. novembra 2022 z lokacij UL, CTK, NIB in NUK; oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL ter osebje CTK, NIB in NUK.