ZALOŽNIKI

  • Znanstveni založniki so nepogrešljiv člen pri razširjanju rezultatov in dosežkov znanstvenih skupnosti. Vedno več založb izkorišča prednosti izdajanja znanstvene literature v okolju odprtega dostopa.

  • Različni založniki imajo glede odprtega dostopa različne politike. Včasih se politike razlikujejo tudi med posameznimi revijami istega založnika. Pomagamo si s portalom SHERPA/ROMEO , ki zbira podatke o politikah založnikov in njihovih revij. Kljub temu, da so podatki večinoma točni, jih je pametno preveriti na spletnem mestu založnika.

  • Z odprtim dostopom so se začeli pojavljati nezanesljivi založniki, imenovani tudi sporni založniki, ki poskušanjo izkoriščati raziskovalce in sistem odprtega objavljanja. Njihov poslovni model temelji na zaračunavanju APC za objavo člankov. Svoje revije se trudijo prikazati kot ugledne in verodostojne, čeprav to niso. 

  • Podatke o zanesljivih založnikih (včlanjeni so profesionalni in akademski založnki) najdete na spletni strani: OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).

je nova iniciativa v okolju odprtega objavljanja, ki s pomočjo kontrolnih kazalnikov kakovosti pomaga raziskovalcem pri objavljanju rezultatov njihovih raziskav v odprtem dostopu: omogoča iskanje zaupanja vrednih znanstvenih revij ali založnikov oz. obratno, prepoznavanje revij in založnikov varljive kakovosti (t. i. plenilskih ali predatorskih). Dostopno na naslovu http://thinkchecksubmit.org/.

Orodje je razvila ekipa strokovnjakov, ki vzdržujejo spletni imenik odprtodostopnih revij DOAJ (Directory of Open Access Journals) v sodelovanju z akademskimi ali komercialnimi založniki,  strokovnimi združenji in organizacijami:

Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco