ZAKAJ JE ODPRTI DOSTOP POMEMBEN

Odprti podatki so bistven sestavni del odprte znanosti. Vedno več raziskovalnih fundacij, revij in ustanov zahteva izpolnjevanje obveznosti glede deljenja podatkov v skupnosti, kadar to ni v nasprotju npr. s patentno zakonodajo ali varstvom osebnih podatkov.
Prav tako je potrebno upoštevati legitimne pravice ustvarjalcev podatkov, da najprej sami izkoristijo podatke za lastne prve objave, in zagotoviti, da se bibliografski navedek z naslovom ter avtorstvom raziskovalnih podatkov upošteva kot samostojen znanstveni dosežek, enakovreden objavam v revijah. Odprta dostopnost podatkov raziskave povzroči tudi večjo citiranost objave, v kateri so analizirani ti podatki.
Vse več financerjev zahteva, da morajo biti rezultati raziskav, sofinanciranih z javnimi sredstvi, odprto dostopni. Raziskovalni podatki v odprtem dostopu s ponovno uporabo omogočajo oblikovanje novih zaključkov, preverjanje do sedaj objavljenih, kombiniranje različnih podatkov in meddisciplinarno izmenjavo v nacionalnih ter mednarodnih okvirih in s tem pocenitev raziskovanja ob izboljšani kakovosti. Odprt dostop do objav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev koristi raziskovalcem, institucijam, državam in družbam. Za raziskovalce in raziskovalne institucije pomeni:

  • hitrejše širjenje znanstvenih izsledkov,
  • večje število bralcev,
  • večjo vidnost rezultatov raziskovalnega dela ter
  • možno večjo citiranost avtorjev.

 


Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco