KJE LAHKO OBJAVIM

Avtor/raziskovalec lahko objavi svoje delo v znanstvenem časopisu. Znanstveni časopisi objavljajo visoko kakovostno znanstveno vsebino in vsebujejo izvirne znanstvene članke raziskovalcev in strokovnjakov na področju določene znanstvene discipline, ter sledijo recenzijskemu postopku (peer review). 
Znanstveni časopis ima:

  • objavljen seznam članov uredniškega odbora (navadno na hrbtni strani platnice ali prvih straneh časopisa posamezne številke),
  • informacijo o recenzijskem postopku,
  • objavljene članke, ki prispevajo nove teorije, poročajo o prvih rezultatih izvirnih raziskav na znanstvenem področju ali povzemajo predhodne raziskave.

Članki v znanstvenih časopisih:

  • navajajo vire literature in jih pravilno citirajo,
  • vsebujejo ime avtorja in naslov afiliacije avtorja na začetku ali na koncu članka,
  • akademski članki niso anonimni!

Za iskanje primerne in zanesljive odprto dostopne revije priporočamo uporabo orodja za evalvacijo več kot 17.000 odprto dostopnih revij, vključno s kvaliteto in ceno: Quality Open Access Market in orodja ze evalvacijo dejanske odprtosti revij Open Access Spectrum Evaluation Tool.

Glede na obstoječe možnosti odprtega in prostega dostopa lahko avtor za skoraj vsako svojo objavo doseže, da bo prosto dostopna na svetovnem spletu:

  1. objavi jo v odprto ali prosto dostopni znanstveni reviji (verjetno potrebno plačilo),
  2. objavi jo v hibridni znanstveni reviji kot odprto ali prosto dostopen članek (potrebno plačilo),
  3. objavi jo v naročniški znanstveni reviji (brezplačno ali proti plačilu) in svojo končno različico recenziranega članka shrani v repozitorij (brezplačno).

Kje lahko oddam delo:

  • Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov. Za vsako delo, shranjeno v Repozitorij Univerze, se bo v procesu oddaje v Repozitorij na nacionalnem portalu izvedlo zaznavanje podobnosti vsebin (plagiatorstva). V Repozitoriju so na voljo tudi metapodatki del iz zbirk ePrints.FRIPeFprintsDRUGG in ADP. Uporabnikom so za uporabo vsebin Repozitorija Univerze v Ljubljani na voljo dvojezične spletne in mobilne aplikacije. Kompatibilnost Repozitorija z navodili OpenAIRE bo Evropski komisiji omogočila preverjanje izpolnjevanja določil o obvezni odprti dostopnosti vseh objav iz sofinanciranih projektov v okvirnem programu Obzorje 2020. Repozitorij Univerze v Ljubljani je povezan s COBISS.SI in SICRIS-om, vključen v evropski portal magistrskih ter doktorskih del DART-Europe in v različne direktorije, agregatorje ter iskalnike (OpenDOAR,ROARBASE …).

 

Slovenski repozitoriji:


Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco