KAJ JE ODPRTI DOSTOP

Evropska komisija je v okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 določila obvezen odprti dostop do vseh recenziranih objav iz sofinanciranih projektov. V letih 2014 in 2015 izvaja pilot odprtih raziskovalnih podatkov. Države članice Evropske unije naj bi enaka določila uveljavile za nacionalno financiranje raziskovalne dejavnosti.

Vsak upravičenec mora v obdobju od leta 2015 do 2020 zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav. Pred uveljavitvijo določila o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov bo izveden nacionalni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Za opis značilnosti odprtega dostopa do znanstvenih objav se najpogosteje uporabljajo definicije iz budimpeške deklaracije in iz deklaracije iz Bethesde. Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev.

Odprtodostopna publikacija (libre open access) ustreza naslednjim kriterijem:

  1. avtor in nosilec materialne avtorske pravice vsem uporabnikom v svetovnem merilu dajeta prosto, nepreklicno in stalno pravico dostopa do publikacije ter dovoljujeta razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in javni prikaz dela, izdelavo in distribucijo izpeljanih del v katerem koli digitalnem mediju za katerikoli odgovoren namen (dovoljeno uporabo označita npr. z licencami avtorskopravnega modela Creative Commons  in dopuščata, da uporabniki naredijo manjše število izpisov za lastno uporabo,
  1. celotna publikacija in vsa dodatna gradiva, vključno z dovoljenjem iz prejšnje točke, so takoj po objavi odloženi v vsaj en spletni repozitorij, ki omogoča prost dostop, neomejeno distribucijo, interoperabilnost in trajno hranjenje.

Trenutno gre večinoma za prosti (brezplačen) dostop do objav na svetovnem spletu  in ne odprti dostop:

  • prosti dostop (gratis ali free open access): celotno besedilo članka je brezplačno dostopno na svetovnem spletu, vsebina je varovana z določili avtorskega prava, značilnimi za naročniške znanstvene revije (avtor materialne avtorske pravice prenese na založnika).

  • odprti dostop (libre open access): celotno besedilo članka je brezplačno dostopno na svetovnem spletu. Avtor je obdržal materialne avtorske pravice in pri objavi v odprtodostopni znanstveni reviji založniku dovolil objavo (licence to publish). Dovoljena in nedovoljena uporaba članka je označena na primer z licencami Creative Commons. Določi jih revija.

Odprti dostop do rezultatov javno financiranih raziskav v obliki objav in podatkov je del odprte znanosti. Hitro se uveljavlja pri objavah v obliki znanstvenih člankov in objavljenih predavanj. Področje odprtodostopnih znanstvenih monografij se razvija počasneje. Projekt Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) je zametek evropske infrastrukture odprtega dostopa do znanstvenih monografij v humanistiki in družboslovju.


Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco