BREZPLAČEN APC ZA REVIJE ACS - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

100 % kritje stroškov APC za revije ACS - American Chemical Society za leto 2019

V licenčno pogodbo ACS za leto 2019 je vključen »pilotni program za objave v odprtem dostopu«, ki korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija (UL, UMb, UNG, IJS, KI) omogoča 100% kritje stroškov objave članka v odprtem dostopu (t.i. APC- article processing charge), in sicer za v pogodbi določeno število objav v revijah ACS (62 APC).

V pogodbi je tudi določeno, da se v eni od faz oddaje člankov v objavo pripadnost korespondenčnih avtorjev inštitucijam konzorcija potrjuje centralno. V ta namen sta določeni tudi kontaktni osebi konzorcija:

• Tatjana Intihar (skrbnica pogodbe, kontakt za prejemanje računov za APC – z vrednostjo 0 USD - in kontakt za odprto objavljanje), tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si ,
• Maja Vihar (kontakt za odprto objavljanje), maja.vihar@ctk.uni-lj.si .

Ves proces poteka v sistemu ACS Open Access Program v posameznih fazah oddaje članka v objavo, pripadnost avtorja inštituciji in identifikacija inštitucije se določi na osnovi avtorjevega službenega e-poštnega naslova in identifikacijske številke Ringgold v sistemu CCC - Copyright Clearance Centre Rights Link.

Kratek primer postopka (Wordov dokument)

 


Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco