AVTORSKO PRAVO IN LICENCE

ZELENA POT pomeni hkratno objavo članka v naročniški reviji ter arhiviranje v OA arhivu. Avtor arhivira končno recenzirano različico dela (prednatis – postprint), sprejetega v objavo v naročniško znanstveno revijo (ali kak drug tip publikacije), redkeje oddan rokopis ali objavljeno, pdf verzijo. Avtorji pri objavi članka v pogodbi o prenosu materialnih avtorskih pravic prenesejo te pravice na založbe (CTA Copyright Transfer Agreement) 

© Založnik
Založnik dovoli shranitev avtorjeve končne recenzirane različice v repozitorij, časovni zamik dostopnosti vsebine (t.i. embargo).

Pomoč:
SHERPA  - baza podatkov licenčnih pogojev založb in politik posameznih financerjev
SHERPA/RoMEO - licenčna določila in politike arhiviranja založb ter posameznih revij
SHERPA/JULIET  -politike in zahteve financerjev

Oddaja v repozitorij:
Repozitorij je zbirka digitalnih enot gradiva, ki omogoča sistemsko upravljanje procesov objavljanja, dostopa in trajne hrambe dokumentov:

  • institucionalni repozitoriji
  • tematski repozitoriji (arXivPubMedCentral …)
  • repozitoriji, v katere lahko objave oddajo raziskovalci, katerih matične ustanove še niso vzpostavile institucionalnih repozitorijev (ZenodoDryadOpen Depot)

Ustanovitelji/upravitelji registrirajo repozitorije v sezname/imenike s podatki o repozitorijih po svetu: 
OpenDOAR,
ROAR.
Metapodatkovni protokol OAI-PMH: zagotavlja pretočnost metapodatkov med posameznimi repozitoriji in OpenAIRE  kompatibilnost. OpenAIRE kompatibilnost Evropski komisiji omogoča, da zajema (žanje) metapodatke objav iz sofinanciranih raziskav v OpenAIRE kompatibilnih repozitorijih in jih prikazuje na portalu OpenAIRE.

ZLATA POT - objava članka v odprtodostopni, recenzirani reviji:
poslovni model: za objavo je  zaračunan APC (article processing charges)- tudi poimenovano kot model “Author Pays” (pri 1/3 obstoječih revij, vir: DOAJ, 22.11.2013);
članek je takoj po objavi brezplačno dostopen vsem uporabnikom na spletni strani revije;
avtor zadrži materialne pravice zase in dovoli uporabo svojega dela tretjim osebam pod določenimi pogoji.

licenca CC-BY: © 2015 Avtor1 et al.
licenca CC-BY dovoljuje shranitev založnikove datoteke v repozitorij, vsebina je dostopna takoj, raznolika nadaljna uporaba v obsegu pravic prostih licenc CC

Creative Commons ustvarjalcem/avtorjem ponuja vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo med uporabniki. Ustvarjalci/avtorji zadržijo vse tiste pravice po avtorskem pravu, za katere menijo, da jih na delih morajo zadržati. Označevanje avtorskih del z licenco Creative Commons (CC) pomeni, da ponuja svoje delo v uporabo vsem in le pod določenimi pogoji. Licence:

Priznanje avtorstva CC BY
Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji CC BY-SA
Priznanje avtorstva-Brez predelav CC BY-ND
Priznanje avtorstva-Nekomercialno CC BY-NC
Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji CC BY-NC-SA
Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav CC BY-NC-ND
Vir: www.creativecommons.si

Povzetek licenc v slovenskem jeziku

HIBRIDNE REVIJE (hybrid open access journals): avtor članek objavi v naročniških znanstvenih revijah v elektronski obliki, ki avtorjem ob plačilu omogočajo takojšnjo odprto ali prosto dostopnost posamičnih člankov (avtorju sredstva zagotovita njegova ustanova ali financer raziskave, lahko pa so tudi drugi viri). Avtor lahko obdrži materialno avtorsko pravico za svoj takoj odprto dostopni članek (označen npr. z licenco Creative Commons) v sicer naročniški znanstveni reviji, v kateri so avtorji drugih člankov, dostopnih preko naročnine, materialno avtorsko pravico prenesli založbi.

licenca CC-BY: © 2015 Avtor1 et al.
licenca CC-BY dovoljuje shranitev založnikove datoteke v repozitorij, vsebina je dostopna takoj, raznolika nadaljna uporaba v obsegu pravic prostih licenc CC

Poslovni model – zelo različna vsota za plačilo, odvisno od politike založnika 500 – 5.000 USD


Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco