Vzdrževanje aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo

Za ohranitev aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo se mora katalogizator udeležiti izobraževanj, ki jih organizirata NUK ali IZUM.

V letu 2021 se lahko v NUK udeležite naslednjih tečajev, ki podaljšujejo dovoljenje za vzajemno katalogizacaji:

V IZUM pa se lahko v letu 2021 udeležite naslednjih tečajev, ki podaljšujejo dovoljenje za vzajemno katalogizacijo:

Udeležba na enem od tečajev podaljšuje dovoljenje za vzajemno katalogizacijo za štiri leta.

Več o postopku vzdrževanja aktivnosti si lahko preberete v dokumentu: Vzdrževanje aktivnega dovljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI.