Splošne informacije

Strokovno podporo razvoju knjižnic v sodelovanju z drugimi oddelki Narodne in univerzitetne knjižnice zagotavlja Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje (IRIS). Dejavnost oddelka vključuje:

  • organizacijo izobraževanj za knjižnične delavce in uporabnike,
  • organizacijo in izvajanje bibliotekarskih izpitov,
  • sodelovanje pri izvedbi postopkov priznavanja strokovnih nazivov v knjižnični dejavnosti,
  • obveščanje strokovne javnosti o novostih v stroki in o dejavnosti knjižnic,
  • uredništvo portala in revije Knjižničarske novice,
  • vodenje javne evidence (razvida) knjižnic,
  • preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične javne službe (meritve razvitosti) ter
  • dodeljevanje identifikacijskih številk za knjižnice in sorodne organizacije (SIGLA/ISIL).

Oddelek skrbi tudi za koordinacijo svetovalne dejavnosti za knjižnice. Vprašanja, povezana z dejavnostjo knjižnic, lahko knjižnice oddelku posredujejo prek spletnega obrazca, dostopnega v zavihku STROKOVNA VPRAŠANJA.

Delo IRIS je tesno povezano z Oddelkom za raziskave (ODRAZ), ki skrbi za zbiranje, analizo ter predstavitev statističnih in drugih podatkov o delovanju knjižnic, izvaja raziskave s področja bibliotekarske in informacijske znanosti ter pripravlja različna strokovna gradiva, ki podpirajo delovanje knjižnic in knjižničnega sistema.

Za podrobnejše informacije o dejavnosti in projektih IRIS lahko kontaktirate vodjo oddelka:

Katja Rapuš
T: (01) 2001 156
E: katja.rapus@nuk.uni-lj.si