Splošne informacije

Strokovno podporo razvoju knjižnic v sodelovanju z drugimi oddelki Narodne in univerzitetne knjižnice zagotavlja Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje (IRIS). Dejavnost oddelka vključuje:

  • organizacijo izobraževanj za knjižnične delavce in uporabnike,
  • organizacijo in izvajanje bibliotekarskih izpitov,
  • sodelovanje pri izvedbi postopkov priznavanja strokovnih nazivov v knjižnični dejavnosti,
  • obveščanje strokovne javnosti o novostih v stroki in o dejavnosti knjižnic,
  • uredništvo portala in revije Knjižničarske novice,
  • vodenje javne evidence (razvida) knjižnic,
  • preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične javne službe (meritve razvitosti) ter
  • dodeljevanje identifikacijskih številk za knjižnice in sorodne organizacije (SIGLA/ISIL).

Oddelek skrbi tudi za koordinacijo svetovalne dejavnosti za knjižnice. Vprašanja, povezana z dejavnostjo knjižnic, lahko knjižnice oddelku posredujejo prek spletnega obrazca, dostopnega v zavihku STROKOVNA VPRAŠANJA.

Delo IRIS je tesno povezano z Oddelkom za raziskave (ODRAZ), ki skrbi za zbiranje, analizo ter predstavitev statističnih in drugih podatkov o delovanju knjižnic, izvaja raziskave s področja bibliotekarske in informacijske znanosti ter pripravlja različna strokovna gradiva, ki podpirajo delovanje knjižnic in knjižničnega sistema. Predstavitev raziskovalne skupine NUK ter tekočih in zaključenih raziskovalnih projektov je dostopna na spletni strani Raziskovalna dejavnost.