Prijava na tečaje in plačilo kotizacije

Prijava

Na tečaje se lahko prijavite prek zavihka  Prijave na tečaje, kjer lahko spremljate število prijav na določen tečaj in informacije o tem ali bo tečaj izveden.

Odjava

Od tečaja se lahko odjavite prek povezave, ki jo dobite v elektronskem sporočilu ob vaši prijavi ali na elektronski naslov izobrazevanje@nuk.uni-lj.si.

Obveščanje

Prijavljeni na tečaj bodo 7 dni pred načrtovanim datumom tečaja prejeli elektronsko obvestilo o njegovi izvedbi. Za tečaje, pri katerih datumi niso določeni, bodo prijavljeni dobili obvestilo o predvidenem datumu tečaja, ko bo nanj prijavljeno zadostno število udeležencev.

Kotizacija

Pri vsaki izobraževalni obliki je navedena višina kotizacije. Udeleženci oziroma njihove ustanove nakažejo kotizacijo po prejemu računa, na TRR pri UJP: 01100-6030371984. Račune  pošiljamo po zaključenih tečajih.

Prijavljeni udeleženci, ki odsotnosti ne sporočijo pravočasno, poravnajo kotizacijo v celoti.

V skladu z določbo 8. točke 42. člena ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so naši tečaji uvrščeni med izobraževalne storitve, ki so oproščene plačila DDV, zato v ceni kotizacije  DDV ni vključen.

V skladu z omenjeno določbo oprostitev plačila DDV ne velja za tečaje Metoda ”Design Thinking“ za knjižničarje, Digitalni marketing v knjižnicah in Medijska pismenost, zato je pri teh tečajih v ceni kotizacije vključen 22 % DDV.