Splošne informacije

NUK izvaja različne oblike neformalnega izobraževanja. Izobraževalne vsebine so namenjene knjižničarjem začetnikom, knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje ter tistim, ki se želijo usposobiti za delo v sistemu vzajemne katalogizacije. Na tečaje in delavnice vabimo tudi tiste, ki niso zaposleni v knjižnici, a bi se želeli seznaniti z izobraževalnimi vsebinami iz naše ponudbe. Izobraževanja izvajamo v računalniški učilnici na Turjaški ulici 1, v učilnici na Leskoškovi cesti 12 in v spletnem okolju.

Informacije in odgovornost

Organizacija in izvedba izobraževanj:

Polona Marinšek                                              Nataša Knap
 T: (01) 2001 160                                              T: (01) 2001 139
 F: (01) 4257 293                                              F: (01) 4257 293
 E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si                  E: natasa.knap@nuk.uni-lj.si