Uspešno javno nastopanje

Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi izpopolnili svoje znanje in veščine javnega nastopanja.

POGOJI UDELEŽBE: Zaradi praktičnega dela v skupinah bomo na delavnico sprejeli največ 12 udeležencev.

CILJ: Udeležence seznaniti z osnovnimi veščinami dobrega javnega nastopanja.

VSEBINA: Udeleženci na delavnici ozavestijo svoje govorne sposobnosti in posebnosti, s pozitivnim pristopom utrjujejo svoj govorni slog in odpravljajo pomanjkljivosti, tudi v neverbalni govorici. Soočajo se s tremo pri nastopih pred skupino in pred kamero, spoznajo njene vzroke in jo odpravljajo.

S praktičnimi vajami bomo dosegli samozavestnejše in prepričljivejše nastopanje. Z analizo nastopov, ki jih posnamemo z video kamero, bomo odpravljali pomanjkljivosti in utrjevali kvalitete nastopa udeležencev.

Delavnica bo vključevala naslednje vsebinske sklope:

 •   osebne naravnanosti in samozavesten nastop;
 •   verodostojen in zanimiv govorec (trije stebri govora);
 •   govorica telesa in njena prepričljivost;
 •   obvladovanje treme in njeno spreminjanje v voljo do nastopa;
 •   priprava jasnega in prodornega govornega nastopa;
 •   posebnosti nastopa pred kamero;
 •   priprava na nastop ali predavanje;
 •   načini organizirane uporabe čustev;
 •   prepoznava in nadzor lastne govorice telesa;
 •   trening javnega nastopanja;
 •   vaje sproščanja čustvene napetosti;
 •   specifičnost nastopov (radio, tv, prireditev …).

NAČIN IZVEDBE: predavanje in praktično delo v skupinah

IZVEDBA: Boštjan Polutnik (Status izobraževanje Boštjan Polutnik s.p.)

KOTIZACIJA: 140 €


 • Datumi tečaja

 • apr.
  03
  od 09:00 do 16:00
  NUK, Leskoškova 12
  Tečaj je odpovedan.