Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki delajo oziroma se usposabljajo za delo v referenčni službi in želijo spoznati novosti na tem področju.

CILJ: Udeležence seznaniti s sodobno referenčno službo v knjižnici.

VSEBINA:

  • knjižnice v sodobni informacijski družbi (značilnosti sodobne informacijske družbe in vloga knjižničarjev v njej);
  • spremenjene potrebe in ravnanja uporabnikov v sodobni informacijski družbi (informacijsko vedenje, net generacija …);
  • informacijska in referenčna dejavnost (referenčna vprašanja, referenčni pogovor, informacijska pismenost, kompetence referenčnih knjižničarjev, primer virtualnega referenčnega servisa …);
  • značilnosti elektronskih informacijskih virov in načini iskanja informacij (tipi e-virov, sekundarni viri – bibliografske zbirke, primarni viri – celotna besedila, uporabniški vmesniki, osebni profili, poizvedovanje, primeri elektronskih informacijskih virov);
  • orodja za poenostavitev iskanj in uporabo e-virov knjižnic (oddaljen dostop, katalogi e-gradiv, standard openURL, orodja za odkrivanje informacij …);
  • orodja za upravljanje referenc, tipi in uporabniške možnosti (primer EndNote Web);
  • promocija elektronskih informacijskih virov in storitev.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje

IZVEDBA: Srečko Bončina

KOTIZACIJA: 70 €