Rokopisno gradivo v knjižnicah: zapuščine in rokovanje z njimi

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti s postopki pridobivanja, obdelave, hranjenja in zaščite rokopisnega gradiva.

CILJ: Udeležence seznaniti s postopki pridobivanja, obdelave, hranjenja in zaščite rokopisnega gradiva.

VSEBINA:

  • pridobivanje rokopisnega gradiva
  • obdelava rokopisnega gradiva
  • hranjenje in zaščita rokopisnega gradiva

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve 

IZVEDBA: dr. Jasna Malešič, mag. Marijan Rupert

KOTIZACIJA: 70 €