Reševanje sporov v knjižnici: mediacija

Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki se želijo naučiti reševanja sporov s pomočjo mediacije.

CILJ: Udeležence seznaniti s temeljnimi veščinami mediacije.

VSEBINA:

  • kdaj in kako nastane konflikt
  • mediacija kot način za ustvarjalno reševanje konfliktov
  • vloga mediatorja kot nevtralne tretje osebe
  • primeri iz knjižničarske prakse, vaje

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje, delo v manjših skupinah

IZVEDBA: Veronika Potočnik, Mojca Trtnik

KOTIZACIJA: 120 €