Računalništvo v oblaku

Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z računalništvom v oblaku.

POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo poznati osnove dela z računalnikom. Delavnica ni namenjena sistemskim administratorjem.

CILJ: Udeležence seznaniti s teorijo o računalništvu v oblaku in praktičnim prikazom njegove uporabe.

VSEBINA:

  • kaj je računalništvo v oblaku, opredelitev pojma, predstavitev glavnih modelov računalništva v oblaku;
  • računalništvo v oblaku in knjižnice, možnosti uporabe storitev v oblaku pri delu v knjižnicah;
  • prednosti in slabosti uporabe storitev v oblaku;
  • praktični del: predstavitev uporabe računalništva v oblaku.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje

Gradivo za vaje.

IZVEDBA: Gregor Matevc

KOTIZACIJA: 50 €