Odprti dostop in sporni založniki

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo odprti dostop do elektronskih časopisov in elektronskih, zagotavljajo pomoč avtorjem pri objavah ter preverjajo spornost objav.

CILJ: Udeležence seznaniti z odprtim dostopom in pastmi, ki jih povzročajo sporni založniki, sporne metrike in sporne konference.

VSEBINA:

  • objave v odprtem dostopu in razlogi za objavo v odprtem dostopu;
  • novosti v odprtem dostopu;
  • poslovni modeli;
  • založniške politike;
  • uveljavljanje ugodnosti pri objavah za avtorje;
  • sporni založniki.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

IZVEDBA: Nataša Jordan, Herman Erčulj

KOTIZACIJA: 50 €