Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z gibanji in novostmi v knjižničnem sistemu.

CILJI: Udeležence seznaniti z rezultati statističnih in drugih raziskav ter aktualnimi raziskavami na področju knjižničnega sistema Slovenije, ki jih izvaja Center za razvoj knjižnic. Podrobneje bodo predstavljeni podatki o razvoju splošnih knjižnic v Sloveniji in po področjih. Udeleženci bodo informirani o dejavnostu CeZaR na področju šolskih knjižnic. Predstavljeni bodo tekoči projekti in študije, ki jih v letu 2019 izvaja Center za razvoj knjižnic.

PROGRAM:

10.45-11.05 Novosti v letu 2019

11.05-11.30 Statistične meritve knjižnic v letu 2018 in terminski načrt meritev 2019

11.30-11.40 Slovenska založniška produkcija 2018

11.40-11.55 Novosti pri vodenju e-razvida

11.55-12.40 Nacionalni svet za knjižnično dejavnost

12.40-12.55 ODMOR

12.55-13.25 Poročilo z delavnic o izzivih in ukrepih pri uresničevanju Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice 2018-2028

13.25-13.45 Trajno ohranjanje elektronskega gradiva za OOK

13.45-14.15 Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028

14.15-14.45 FINLIT Finančna pismenost v splošnih knjižnicah

14.45-15.00 ODMOR

15.00-15.30 NUK in šolske knjižnice v letu 2019

15.30-15.45 Poročilo o delu šolskih knjižnic za šolsko leto 2017/2018

15.45-15.55 Meritve dejavnosti knjižnic glasbenih šol v šolskem letu 2018/2019

15.55-16.15 Centralna katalogizacija gradiva šolskih knjižnic 

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

PROGRAM 2019

IZVEDBA: sodelavci Centra za razvoj knjižnic in zunanji predavatelji

KOTIZACIJA: /