Novosti v knjižničarstvu

Predstavitve so namenjene knjižničarjem in drugim, ki jih zanimajo novosti v knjižničarstvu.

CILJ: Udeležence seznaniti z novostmi v knjižničarski stroki.

VSEBINA:

  • predstavitev magistrskih in doktorski del ter publikacij s področja bibliotekarske in informacijske znanosti;
  • predstavitev različnih projektov ter aktivnosti v mednarodnih strokovnih telesih;
  • predstavitev strokovnih srečanj in izpopolnjevanj v tujini (obiski konferenc, študijska potovanja);
  • predstavitev novo sprejetih zakonskih in drugih predpisov s področja knjižničarstva;
  • predstavitev novo sprejetih smernic, navodil, priročnikov in priporočil s področja knjižnične dejavnosti.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

PROGRAM, 5. 11. 2021

10.00—10.20: dr. Alenka Bagarič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Delovanje Komisije za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga 

10.20—10.40: Boris Rifl (Narodna in univerzitetna knjižnica): Portal Založniki v NUK

10.40—11.00: Linda Škufca, mag. Damjana Tizaj Marc (Narodna in univerzitetna knjižnica): Statistične meritve splošnih knjižnic – prenos podatkov iz lokalnih baz znotraj sistema COBISS.SI

11.00—11.20: dr. Jasna Malešič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Raziskave s področja dediščinske znanosti na papirju v NUK

11.20—11.40: Floriana Coppola, PhD (UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Laboratorij za dediščinsko znanost): Historical library collection survey and long-term preservation planning (predstavitev bo potekala v angleščini)

11.40—12.00 ODMOR

12.00—12.15: Milena Bon, dr. Alenka Kavčič Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica): Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah (FINLIT)

12.15—12.25: dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica): Nova organizacijska struktura IFLE

12.25—12.35: Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica): Znanja, ki si jih želimo knjižničarji: predstavitev rezultatov ankete o izobraževalnih potrebah knjižničarjev

12.35—12.45dr. Polona Vilar, dr. Tanja Merčun Kariž (FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Potrebne kompetence bibliotekarjev danes in v prihodnosti - povzetek ugotovitev raziskave

12.45—13.05: dr. Tanja Merčun Kariž (FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Prenova študijskih programov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

13.05—13.25: dr. Alenka Šauperl, dr. Andrej Blatnik (FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Vprašljiva veljavnost razvrščanja del o književnikih in književnicah v Splošnem geslovniku COBISS.SI

IZVEDBA: Knjižničarji, ki so se udeležili različnih oblik strokovnega izpopolnjevanja v tujini, člani mednarodnih strokovnih teles, nosilci projektov; knjižničarji, ki so zaključili magistrski oziroma doktorski študij, ter avtorji publikacij.

KOTIZACIJA: /