Novosti v knjižničarstvu

Predstavitve so namenjene knjižničarjem in drugim, ki jih zanimajo novosti v knjižničarstvu.

CILJ: Udeležence seznaniti z novostmi v knjižničarski stroki.

VSEBINA:

 • predstavitev magistrskih in doktorski del ter publikacij s področja bibliotekarske in informacijske znanosti;
 • predstavitev različnih projektov ter aktivnosti v mednarodnih strokovnih telesih;
 • predstavitev strokovnih srečanj in izpopolnjevanj v tujini (obiski konferenc, študijska potovanja);
 • predstavitev novo sprejetih zakonskih in drugih predpisov s področja knjižničarstva;
 • predstavitev novo sprejetih smernic, navodil, priročnikov in priporočil s področja knjižnične dejavnosti.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

Podrobnejši program predstavitev novosti knjižničarstvu bomo objavili nekaj dni pred razpisanim terminom.

IZVEDBA: Knjižničarji, ki so se udeležili različnih oblik strokovnega izpopolnjevanja v tujini, člani mednarodnih strokovnih teles, nosilci projektov; knjižničarji, ki so zaključili magistrski oziroma doktorski študij, ter avtorji publikacij.

KOTIZACIJA: /


 • Datumi tečaja

 • maj
  28
  Še 33 mest
  od 09:00 do 13:00
  NUK, Leskoškova 12
  Dodaj v koledar

 • okt.
  29
  Še 44 mest
  od 09:00 do 13:00
  NUK, Leskoškova 12
  Dodaj v koledar

Prijavi se