Novosti v knjižničarstvu

Predstavitve so namenjene knjižničarjem in drugim, ki jih zanimajo novosti v knjižničarstvu.

CILJ: Udeležence seznaniti z novostmi v knjižničarski stroki.

VSEBINA:

  • predstavitev magistrskih in doktorski del ter publikacij s področja bibliotekarske in informacijske znanosti;
  • predstavitev različnih projektov ter aktivnosti v mednarodnih strokovnih telesih;
  • predstavitev strokovnih srečanj in izpopolnjevanj v tujini (obiski konferenc, študijska potovanja);
  • predstavitev novo sprejetih zakonskih in drugih predpisov s področja knjižničarstva;
  • predstavitev novo sprejetih smernic, navodil, priročnikov in priporočil s področja knjižnične dejavnosti.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

Program Novosti v knjižničarstvu, 13. 3. 2020

IZVEDBA: Knjižničarji, ki so se udeležili različnih oblik strokovnega izpopolnjevanja v tujini, člani mednarodnih strokovnih teles, nosilci projektov; knjižničarji, ki so zaključili magistrski oziroma doktorski študij, ter avtorji publikacij.

KOTIZACIJA: /