Novosti v knjižničarstvu

Predstavitve so namenjene knjižničarjem in drugim, ki jih zanimajo novosti v knjižničarstvu.

CILJ: Udeležence seznaniti z novostmi v knjižničarski stroki.

VSEBINA:

 • predstavitev magistrskih in doktorski del ter publikacij s področja bibliotekarske in informacijske znanosti;
 • predstavitev različnih projektov ter aktivnosti v mednarodnih strokovnih telesih;
 • predstavitev strokovnih srečanj in izpopolnjevanj v tujini (obiski konferenc, študijska potovanja);
 • predstavitev novo sprejetih zakonskih in drugih predpisov s področja knjižničarstva;
 • predstavitev novo sprejetih smernic, navodil, priročnikov in priporočil s področja knjižnične dejavnosti.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

Program Novosti v knjižničarstvu, 13. 3. 2020

IZVEDBA: Knjižničarji, ki so se udeležili različnih oblik strokovnega izpopolnjevanja v tujini, člani mednarodnih strokovnih teles, nosilci projektov; knjižničarji, ki so zaključili magistrski oziroma doktorski študij, ter avtorji publikacij.

KOTIZACIJA: /


 • Datumi tečaja

 • jun.
  12
  od 09:00 do 14:00
  Računalniška učilnica, Turjaška 1
  Tečaj je odpovedan.

 • nov.
  13
  Še 41 mest
  od 09:00 do 14:00
  Računalniška učilnica, Turjaška 1
  Dodaj v koledar

Prijavi se