Medijska pismenost

Seminar je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z različnimi vidiki medijske pismenosti.

CILJI: Udeležence seznaniti z različnimi vidiki pismenosti in varno ter učinkovito rabo medijev.

VSEBINA: Kako dobro poznate medijsko pismenost? Kakšna je njena vloga v sodobnem informacijskem okolju? In za razvoj demokratične družbe? Kaj imamo s tem knjižničarji? Na seminarju vam bomo predstavili svet mnogih pasti in odličnih priložnosti za knjižničarja, ki želi učinkovito izpolnjevati svoje poslanstvo. Izobraževanje za odgovornost knjižnic do razvoja sodobne demokratične družbe: od poznavanja uporabnika, medijev in omrežij na spletu do knjižničarja kot pomembnega opismenjevalca medijske pismenosti.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, diskusija

IZVEDBA: različni predavatelji v dogovoru z Inštitutom Državljan D, zavod za spodbujanje informacijske in medijske pismenosti

KOTIZACIJA: 100 €