Knjižnična statistika: namen in uporaba

Tečaj je namenjen knjižničarjem splošnih, specialnih in visokošolskih knjižnic, ki zbirajo, analizirajo, predstavljajo oziroma uporabljajo statistične podatke o delu knjižnice.

CILJ: Udeležence seznaniti z načinom in časovnim načrtom izvedbe statističnih meritev ter prikazati uporabo interaktivnega vprašalnika.

VSEBINA: Center za razvoj knjižnic bo predstavil način izvedbe statističnih meritev o delu knjižnic za leto 2018 s pomočjo interaktivnega vmesnika za zbiranje statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic BibSiSt Online.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

IZVEDBA: mag. Stanislav Bahor, mag. Damjana Tizaj Marc, dr. Gorazd Vodeb

KOTIZACIJA: /