Izločanje, odpis in inventura v šolski knjižnici

Tečaj je namenjen šolskim knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje za delo v šolski knjižnici.

CILJI: Razrešitev dilem, s katerimi se šolski knjižničarji soočajo pri izločanju, odpisu in inventuri knjižničnega gradiva.

VSEBINA

  • zakonodajni okvirji za izločanje, odpis in inventuro;
  • izločanje in odpis knjižničnega gradiva;
  • inventura v šolski knjižnici;
  • primeri iz prakse in čas za vprašanja.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

IZVEDBA: Tereza Poličnik Čermelj, Gregor Škrlj

KOTIZACIJA: 50 €