Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo dostop do elektronskih časopisov in elektronskih knjig. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižničarje, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit.

CILJI: Udeležence seznaniti z različnimi elektronskimi viri, značilnostmi elektronskih časopisov in elektronskih knjig, odprtim dostopom ter razlikami med uporabniškimi vmesniki.

VSEBINA:

 • nabava elektronskih informacijskih virov v knjižnicah;
 • zagotavljanje dostopa do e-virov;
 • pomen elektronskih časopisov v znanstvenem informiranju, tipični načini uporabe;
 • značilnosti uporabniških vmesnikov za uporabo elektronskih časopisov;
 • komercialni servisi elektronskih časopisov, ki so dostopni v Sloveniji – pregled in vaje iskanja;
 • servisi elektronskih časopisov v odprtem dostopu, licenčni režimi odprtega dostopa, pomen odprtega dostopa;
 • slovenska znanstvena periodika v elektronski obliki, pomen Digitalne knjižnice Slovenije;
 • pomen elektronskih knjig;
 • značilnosti uporabniških vmesnikov za elektronske knjige;
 • komercialni servisi elektronskih knjig, dostopni v Sloveniji;
 • elektronske knjige v odprtem dostopu;
 • pomen agregatorjev elektronskih knjig – Google Books;
 • NUK – storitev E-knjige po naročilu;
 • e-knjige v odprtem dostopu, projekt Gutenberg, Open Library;
 • orodja za odkrivanje informacij;
 • izposoja e-knjig.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje

IZVEDBA: Nataša Jordan

KOTIZACIJA: 70 €


 • Datumi tečaja

 • maj
  13
  Še 6 mest
  od 09:00 do 14:00
  Spletni tečaj (ZOOM)
  Dodaj v koledar

Prijavi se