Etika v knjižničarstvu

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki jih zanima etični vidik dela in poslanstva knjižnic.

CILJ: Udeležence seznaniti z osnovami etičnih teorij in profesionalne etike v sodobnem knjižničarstvu.

VSEBINA:

  • pojmovni okvir etike, krajši pregled izbranih etičnih teorij
  • profesionalna etika
  • etika v knjižnicah, poslanstvo knjižničarja
  • etični kodeksi po svetu in v Sloveniji (IFLA, ZBDS …)
  • nekateri etični problemi knjižnic v informacijski dobi (teme, vezane na zasebnost, intelektualno lastnino, zanesljivost in dostop do informacij)

NAČIN IZVEDBE: predavanja

IZVEDBA: Tomaž Bešter

KOTIZACIJA: 50 €