Delavnica za osnovne postopke popravila knjig

Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki pri svojem delu potrebujejo veščine za manjša popravila knjig.

CILJ: Udeležence naučiti osnovnih veščin popravila knjig in jih usposobiti za samostojno delo pri manjših poškodbah gradiva.

VSEBINA:

  • knjiga in njeni sestavni deli;
  • različni tipi vezav, postopki izdelave;
  • materiali, hramba in zaščita knjižničnega gradiva;
  • rokovanje z gradivom;
  • uporaba orodij in materialov;
  • popravila hrbtov knjig, strganin ali zlepljenih listov;
  • vaje na primerih poškodovanih knjig, primeri čiščenja, zaščite.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, praktično delo

IZVEDBA: Andreja Kozjek, Andrej Štolfa

KOTIZACIJA: 100 €